Selv om 40% bruker bank på mobilen og trenden er økende, viser vår undersøkelse at det ikke står så bra til med brukeropplevelsen i mobilbankene i Norge.

Design av tjenester bør ikke gjøres av designere alene. Det blir stadig viktigere å involvere andre typer kompetanse i utviklingsprosessen og gjerne så tidlig som mulig. Altså: Tjenesteutviklingskaka burde deles på flere!

Synes du den store skjermen i Teslaen din er flott? Jeg mener den livsfarlig.

Effektiv kommunikasjon er noe alle bedrifter etterstreber, og det kan være utfordrende nok i seg selv. Så hvordan effektivisere samarbeidet når de ansatte i tillegg befinner seg på ulike steder?

Responsive nettsider er i vinden. Folk vil ha det samme innholdet uansett om de bruker mobil eller PC. Men er responsive sider alltid den rette løsningen?

Les hvordan vi besøkte tre kaffebarer i Oslo sentrum for å illustrere hvor ulike besøksopplevelser kan være – og hvorfor dette angår deg selv om du ikke liker kaffe.

Jeg hadde hørt om Pair Programming, det vil si to programmerere som jobber sammen på samme PC. Den ene skriver kode (driver) mens den andre verifiserer og ser helheten (navigator). Men pair design, hva var egentlig det?

Hvorfor er det så få som stiller seg spørsmålet «Hva om?» for å prøve å forutsi hva som kan hende i fremtiden? Einar Hareide, grunnnlegger av Hareide design, gjesteblogger om hvorfor utvikling av fremtidsscenarier for å ligge i forkant.

Ønsker vi virkelig en utvikling der mennesket blir en passiv tilskuer til at maskiner overtar mer av styringen og kontrollen? Nei! Vi må utvikle systemer som tar menneskets rolle og handlingsmønster på større alvor. Thor Hukkelås fra Kongsberg Maritime gjesteblogger på Kjøkkenfesten.

«Nå har jeg for første gang testet det selv, en tjeneste servicedesignet from A to Z.» Ole-Petter blogger fra tjeneste(design)reise i USA.

Går det an å bruke overraskelse som virkemiddel for å få enda mer ut av metodene personas og brukertesting? Vi testet det og gjenoppdaget en nyttig metode.

I høst startet vi ”100 days design challenge”. Vi ville løftet blikket, hente inspirasjon og ikke minst utfordre oss selv til å designe og skape noe nytt. Hver dag.