Archives For

En ny studie fra Universitetet i Cambridge viser at hva du liker på Facebook, avslører litt mer om deg enn du kanskje hadde tenkt. Personligheten din, hvor du står politisk og seksuell legning er bare noe av det ”like-mønsteret ditt” kan sladre om.

Rekk på hånden den som ikke har opplevd at den digitale løsningen får problemer når det fiktive innholdet skal erstattes med det som til syvende og sist skal være der! Men hvorfor blir det slik?

Skal jeg orke å bli med på enda en sosial tjeneste, skal jeg jammen meg ha betalt for det!