Archives For samarbeid

Jeg hadde hørt om Pair Programming, det vil si to programmerere som jobber sammen på samme PC. Den ene skriver kode (driver) mens den andre verifiserer og ser helheten (navigator). Men pair design, hva var egentlig det?

Noen ganger funker det dårlig, men det går på et vis og vi kommer i mål. For all del. Men det lugger litt. Hva skyldes det? Er det is i rubben? Dårlig stemning i laget? Eller noe med lagoppsettet kanskje? Hva skal egentlig til for at et prosjektteam skal funke?

FINN.no flyttet produktutvikling og innovasjon ut av lukkede rom og endret organisasjonskulturen til å bli mer åpen og involverende.

Digital tillit må til for å lykkes med kunnskapsdeling

På intranett er 2.0 funksjonalitet og sosiale medier effektive verktøy i arbeidshverdagen. Medarbeidere bruker allerede sosiale medier privat, men en større undersøkelse viser at verken ansatte eller ledelsen er fornøyd med innmarsjen av sosiale medier i bedriftene. Da blir det jo kjedelig!

Det kommer motstridende meldinger om norske arbeidstakere. Er vi verdens mest produktive eller en gjeng med latsabber?

Les innlegget…

De få gangene jeg har gitt til tiggere har vært i perioder jeg selv var blakk. Har dette noe med kunnskapsdeling i virksomheter å gjøre? En god del, tror jeg.

Det blir gitt mange motstridende råd om hvordan man skal lykkes med sosiale medier internt i organisasjoner (Enterprise 2.0). Enkelte hevder at verktøy som mikroblogging og kunnskapsnettverk bør tas i bruk uten alt for mye styring, mens andre påstår at det krever store endringer av organisasjon og ledelse for å kunne lykkes. Hvem har rett?

Les innlegget…

Flora kommune har flyttet ordførerbenken fra kjøpesenteret og rådhusparken, og etablert en ny virtuell ordførerbenk. Tromsø kommune begynner med tjenesten GataMi nå å nærme seg Flora kommune når det kommer til elektronisk kommunikasjon med innbyggeren. Denne tjenesten tilrettelegger for at Tromsøs innbyggere skal kunne melde fra om, få oversikt over, og diskutere lokale forbedringer i kommunen, med spesiell vekt på  lokale park- og renovasjonsutfordringer. Med dette fyller tjenesten i stor grad samme funksjon som sitt analoge opphav, samtidig som den tilføyer en rekke interessante elementer.

Les innlegget…

Jo mer man samarbeider, dess bedre blir resultatet…eller?

I boka ”collaboration” går norske Morten T. Hansen i strupen på en påstand som man hører konsulenter og ledere forfekte ganske ofte – nemlig at samarbeid på tvers av enheter alltid er et gode. Hovedtesen i boka er at alt samarbeid har en kostnad, og at denne kostnaden ofte overstiger verdien av resultatet. Sagt med hans egne ord: “bad collaboration is worse than no collaboration”. Folk som løper fra møte til møte hele dagen kan sikkert skrive under på dette. Les innlegget…