Archives For Gjesteblogger

Innovasjon oppstår ofte mellom bedrifter som løser problemer 
for hverandre. Men hvilken næringspolitikk trenger problemløserbedriftene? Og hva har det å si for offentlig sektor?

Av Mads Yngve Storvik, direktør i kommunikasjonsavdelingen i Posten Norge AS.

Nettet gjør avstanden mellom ledere og ansatte mindre. Medarbeidere får mer makt.

Arbeiderparti-ideologen Einar Førde var på 60- og 70-tallet svært opptatt av at ansatte skulle få mer makt på arbeidsplassen. Siden da er det blitt stadig flere ansattrepresentanter i bedriftsstyrene. Hadde den talesterke Førde levd i dag ville han helt sikkert sagt at internett er det største tilskuddet til bedriftsdemokratiet siden ansatt-representanter i aksjeselskap ble lovpålagt i 1972. Les innlegget…