Archives For Gjesteblogger

Da AHO premierte sine beste studentprosjekter, ga Halogen prisen for bærekraftig design til Ellen Rykkelid. Hun demonstrerer hvordan du kan dyrke dine egne produkter av matavfall. Hva med å lage et hjemmedyrket mobildeksel?

Ønsker vi virkelig en utvikling der mennesket blir en passiv tilskuer til at maskiner overtar mer av styringen og kontrollen? Nei! Vi må utvikle systemer som tar menneskets rolle og handlingsmønster på større alvor. Thor Hukkelås fra Kongsberg Maritime gjesteblogger på Kjøkkenfesten.

Innovasjon oppstår ofte mellom bedrifter som løser problemer 
for hverandre. Men hvilken næringspolitikk trenger problemløserbedriftene? Og hva har det å si for offentlig sektor?

Av Mads Yngve Storvik, direktør i kommunikasjonsavdelingen i Posten Norge AS.

Nettet gjør avstanden mellom ledere og ansatte mindre. Medarbeidere får mer makt.

Arbeiderparti-ideologen Einar Førde var på 60- og 70-tallet svært opptatt av at ansatte skulle få mer makt på arbeidsplassen. Siden da er det blitt stadig flere ansattrepresentanter i bedriftsstyrene. Hadde den talesterke Førde levd i dag ville han helt sikkert sagt at internett er det største tilskuddet til bedriftsdemokratiet siden ansatt-representanter i aksjeselskap ble lovpålagt i 1972. Les innlegget…