Archives For samhandling

Hva skjer når noen blir akutt syke eller skadet ombord et fartøy som er langt fra nærmeste havn? Hvilken rolle kan design ha for å forbedre samhandling mellom de viktigste aktørene som tilbyr helsetjenester for sjøfolk ombord på skip? Les mer om hvordan Natalia Tunheim brukte design- og systemtenkning da hun skrev sin masteroppgave om helsetjenester til sjøs.

Effektiv kommunikasjon er noe alle bedrifter etterstreber, og det kan være utfordrende nok i seg selv. Så hvordan effektivisere samarbeidet når de ansatte i tillegg befinner seg på ulike steder?

Ledere må framstå troverdige både ansikt til ansikt og i digitale kanaler

I skyggen av alle forbrukertjenestene på internett skjer det store endringer innen digital interaksjon mellom virksomheter (B2B). Dette har gått mange norske bedrifter hus forbi.

Dette er en utfordring. En utfordring til de som i nærmeste fremtid skal begynne å tenke på å lage nytt intranett til bedriften eller organisasjonen sin.

Det er flere måter å skape engasjement og eierskap til intranettet i din organisasjon. Her er tre av de viktigste.

FINN.no flyttet produktutvikling og innovasjon ut av lukkede rom og endret organisasjonskulturen til å bli mer åpen og involverende.

Det sies at norske arbeidstakere må bli enda mer effektive for at det høye lønnsnivået skal kunne opprettholdes. Vi regnes allerede blant verdens mest effektive – er det egentlig rom for forbedring?

Les innlegget…

Mange norske virksomheter begynner å få sving på intranettene sine. De har likevel mye å gå på. Hva bør de forbedre i 2012? Les innlegget…

Vil du lykkes med samhandling? Sett hjerter i brann!

Schibsted har skapt en vellykket arena for deling av beste praksis som har trigget engasjement og økt åpenhet.

Foregår det en intens diskusjon rundt ideer på din arbeidsplass? Ikke det nei. Da har du faktisk en grunn til bekymring. Les innlegget…