Archives For intranett 2.0

På intranett er 2.0 funksjonalitet og sosiale medier effektive verktøy i arbeidshverdagen. Medarbeidere bruker allerede sosiale medier privat, men en større undersøkelse viser at verken ansatte eller ledelsen er fornøyd med innmarsjen av sosiale medier i bedriftene. Da blir det jo kjedelig!

Av Mads Yngve Storvik, direktør i kommunikasjonsavdelingen i Posten Norge AS.

Nettet gjør avstanden mellom ledere og ansatte mindre. Medarbeidere får mer makt.

Arbeiderparti-ideologen Einar Førde var på 60- og 70-tallet svært opptatt av at ansatte skulle få mer makt på arbeidsplassen. Siden da er det blitt stadig flere ansattrepresentanter i bedriftsstyrene. Hadde den talesterke Førde levd i dag ville han helt sikkert sagt at internett er det største tilskuddet til bedriftsdemokratiet siden ansatt-representanter i aksjeselskap ble lovpålagt i 1972. Les innlegget…

Er de ansatte i din bedrift sperret inne bak en ugjennomtrengelig brannmur?

Det meste av ny kunnskap kommer utenfra gjennom relasjoner til mennesker i andre bedrifter og organisasjoner. Likevel lages intranett som et lukket nettverk kun tilgjengelig for ansatte. Les innlegget…

Intranettet i virksomhetene begynner å få en mer og mer sentral betydning og støtter flere prosesser. Endringene drives av behov i virksomhetene, nye muligheter med sosiale verktøy og det som betegnes enterprise 2.0* og tilgjengliggjøring av plattformer som Sharepoint.

Les innlegget…