Archives For Karmapris

Kjøkkenfesten er et lite fnugg i et tung snøfall av faglige diskusjoner på internett. Heldigvis er våre lesere og kommentatorer drivende dyktige, spennende, relevante, vakre, spissformulerte og de bidrar til økt digital forståelse blant norske virksomheter.