Archives For Linkedin

Vi har nylig oppdatert tallene på norske brukere i sosiale medier på Halogen.no.

Tallene for hver av de sosiale mediene kommer fra forskjellige kilder, og metodikken for å komme fram til dem kan derfor variere. Denne oversikten er dermed ikke helt nøyaktig, men gir et brukbart bilde av situasjonen. Vi anbefaler alle å bli kjent med underlaget  før dere bruker den.

Vi bruker internett til å orientere oss enten vi skal gå til anskaffelse av en barnevogn, et nytt nettsted eller profesjonelt linefiskeutstyr. Selv om forretningsprosessene innen B2B ofte er mer komplekse og sammensatte enn i B2C, spiller internett en viktig rolle i deler av prosessen.

Nå som internett er blitt mer enn statiske nettsider med glattpolerte budskap og produktbeskrivelser, vil virksomheter som setter i gang tiltak for å  forberede seg på en mer “sosial”, digital og kundestyrt hverdag fort få konkurransefortrinn.

Ett sted å skaffe seg erfaringer, er på LinkedIn. Les innlegget…