Archives For samhandling

Trenger virksomheten din wiki? Kan Facebook utnyttes til internt bruk? Behøver man prosjektrom hvis man kan legge dokumentene på filserveren?

Basert på vår erfaring med intranett og samhandlingsløsninger har vi (Jørgen Dalen og Anne Zanussi) laget en modell vi har kalt “the collaboration cycle” som adresserer disse spørsmålene. Les innlegget…

Flora kommune har flyttet ordførerbenken fra kjøpesenteret og rådhusparken, og etablert en ny virtuell ordførerbenk. Tromsø kommune begynner med tjenesten GataMi nå å nærme seg Flora kommune når det kommer til elektronisk kommunikasjon med innbyggeren. Denne tjenesten tilrettelegger for at Tromsøs innbyggere skal kunne melde fra om, få oversikt over, og diskutere lokale forbedringer i kommunen, med spesiell vekt på  lokale park- og renovasjonsutfordringer. Med dette fyller tjenesten i stor grad samme funksjon som sitt analoge opphav, samtidig som den tilføyer en rekke interessante elementer.

Les innlegget…

Jo mer man samarbeider, dess bedre blir resultatet…eller?

I boka ”collaboration” går norske Morten T. Hansen i strupen på en påstand som man hører konsulenter og ledere forfekte ganske ofte – nemlig at samarbeid på tvers av enheter alltid er et gode. Hovedtesen i boka er at alt samarbeid har en kostnad, og at denne kostnaden ofte overstiger verdien av resultatet. Sagt med hans egne ord: “bad collaboration is worse than no collaboration”. Folk som løper fra møte til møte hele dagen kan sikkert skrive under på dette. Les innlegget…

Av Mads Yngve Storvik, direktør i kommunikasjonsavdelingen i Posten Norge AS.

Nettet gjør avstanden mellom ledere og ansatte mindre. Medarbeidere får mer makt.

Arbeiderparti-ideologen Einar Førde var på 60- og 70-tallet svært opptatt av at ansatte skulle få mer makt på arbeidsplassen. Siden da er det blitt stadig flere ansattrepresentanter i bedriftsstyrene. Hadde den talesterke Førde levd i dag ville han helt sikkert sagt at internett er det største tilskuddet til bedriftsdemokratiet siden ansatt-representanter i aksjeselskap ble lovpålagt i 1972. Les innlegget…

De fleste samhandlingsverktøy som SharePoint, Lotus Live og til og med Google Wave er fortsatt for kompliserte å sette opp og bruke, men noe er i gjære. Basecamp fra 37signals har vært en suksess blant mindre virksomheter, og 2009 ble gjennombruddsåret for enklere verktøy som Yammer (en slags intern Twitter-tjeneste for bedrifter) med en veldig lav terskel for bruk. Les innlegget…

Intranettet i virksomhetene begynner å få en mer og mer sentral betydning og støtter flere prosesser. Endringene drives av behov i virksomhetene, nye muligheter med sosiale verktøy og det som betegnes enterprise 2.0* og tilgjengliggjøring av plattformer som Sharepoint.

Les innlegget…