Jørgen D. og Kristian P.

Trender 2010: 3) Intranettets død (slik vi kjenner det)

Digitale tjenester, Tjenestedesign 8 kommentarer

Er de ansatte i din bedrift sperret inne bak en ugjennomtrengelig brannmur?

Det meste av ny kunnskap kommer utenfra gjennom relasjoner til mennesker i andre bedrifter og organisasjoner. Likevel lages intranett som et lukket nettverk kun tilgjengelig for ansatte. 

Problemet med dagens intranett er at de fører til mental innavl – ansatte som blir mer og mer like i måten de tenker på. Neste generasjon intranett støtter kunnskapsnettverk som går ut over selskapet og åpnes opp for spesialister, partnere og kunder for gjensidig utveksling av innhold og intranettdod3ideer. Intranett vil fortsatt ha en funksjon når det gjelder å bygge en selskapskultur, men åpenhet bør være en del av den kulturen. Les også artikkelen counterproductive intranets.

Hvorfor? Ideen om den åpne bedriften har vært med oss noen år – nå er det på tide at intranettene følger etter. Noen modige aktører trengs for å få ballen til å rulle, men vi forventer at dørene slås opp innen få år.

Hvorfor ikke? Det er fortsatt et sterkt behov for å beskytte ideer fra «gribbene» der ute. Innholdet må være interessant for dine partnere. Mest relevant for kunnskapsbedrifter der innovasjon er viktig.

I går: Trender 2010: 2) Sanntidssøk og sosialt søk

I morgen: Innhold mister sitt hjem