Kristian Singstad Pålshaugen

Brukertest for loners

Digitale tjenester 4 kommentarer

Ble tipset om nettstedet FiveSecondTest.com, som lar deg utføre en lynkjapp brukertest på tilfeldige og villige nettbrukere. Det kan gi deg mange interessante svar – men hva var egentlig spørsmålet?

Konseptet er både enkelt, snedig og pent utført – du laster opp en designskisse, og så får besøkende fem sekundre på å klikke på de områdene av skjermen som de anser som fremtredende. Deretter legger man til en kort forklaring for hvert område man pekte ut, designeren får input og alle er happy. Eller?

Du kan jo prøve en test selv, før vi går videre: http://fivesecondtest.com/test/k3gZF9GJ

På mange måter kan teknikken minne litt om eyetracking, en teknikk som i seg selv både har sterke tilhengere og tilsvarende skeptikere blant svært oppegående brukeropplevelsesfolk, men det er kun ved første øyekast. Snarere er det nærliggende å se dette som en automatisert form for «mysetest», eller squint test, som er en uhyre enkel og effektiv måte å få et blikk for balanse og prioriteringer i designet ditt.

Ved eyetracking får deltagerne i en test reelle oppgaver de skal løse, og småfancy teknologi gjør at man kan måle hvor de til enhver tid ser. Innvendingen går i stor grad ut på at selv om man vet hvor brukerne ser, sier det lite om hvorfor.

Jeg skal ikke gå videre inn på den diskusjonen nå, annet enn for sammenligningens skyld. Likheten stopper ved å måle hva du ser på; den store forskjellen er at ved en «Five Second Test» måles det ikke mens du utfører en realistisk oppgave, du skal aktivt se etter deler av designet som stikker seg ut. Det er noe veldig, veldig annet enn de oppgavene man naturlig utfører på et nettsted – og da måler man gjerne noe helt annet enn hvor effektivt desginet er i en brukssituasjon.

I tillegg blir man altså bedt om å oppgi en kort beskrivelse av hva man har heftet seg ved. Det er en refleksjon man neppe gjør seg bevisst til daglig. En av kjernereglene ved brukertesting er at det er minimal verdi i hva brukerne sier, verdien ligger i hva de gjør (det kan gjerne være diametralt motsatt). Når vi spør brukere om deres meninger, er det vel så mye for å la de tømme seg og «bli hørt» som at det er så viktig input.

For å slutte på en litt positiv fot – all brukerinput er faktisk bedre enn ingen input. Så lenge du er bevisst på hva du måler, og at du liten grad måler hvor effektivt designet er til å hjelpe folk å utføre det de skal, kan en mysetest være nyttig. Enda bedre: Gjør det selv, på eget design! Og spør en kompis, kollega eller kjæreste, så kan du i tillegg få mer utfyllende informasjon.

Men dersom du hverken har venner eller kjæreste, kan FiveSecontTest.com være et godt alternativ.