Henriette Hedløv

Hvem har Norges «beste sosiale kommunikasjonsstrategi»?

Digitale tjenester Ingen kommentarer

Gulltaggen har nå åpnet for påmeldinger, og i år er sosiale medier en egen kategori under Markedsstrategi.

Som medlem av INMA‘s faggruppe for sosiale medier, håper jeg at det kommer inn MANGE mange gode, rare, små, store, smale, brede caser fra det sosiale medienorge.

Beste sosiale kommunikasjonsstrategi 2010

I denne kategorien premieres selskaper eller organisasjoner som gjennom aktiv og relevant tilstedeværelse i sosiale medier har klart å bygge relasjoner, skape tillit, skape engasjement og involvere målgruppene.

Juryen forventer at potensielle bidrag redegjører for strategiske føringer, beskrive hva de har gjort (taktikk/virkemidler) og hvilken effekt dette har hatt.

Juryen er altså ikke bare ute etter de «tradisjonelle» kampanjecasene men også de som har en permanent tilstedeværelse i sosiale medier og som kan dokumentere en effekt ihht egne målsettinger .

Tidsfrister

  • Deadline for påmelding av bidrag er 12. mars 2010 kl 23.59.
  • Alle påmeldte bidrag vil tilgjengeliggjøres den 17. mars 2010 kl. 23.59