Jørgen Helland

Sosiale medier og autoriteter går ikke sammen

Digitale tjenester 7 kommentarer

I går la Thomas Moen og Rafic Charania ut første utkast til det de kaller Bloggplakaten, en slags Vær-Varsom-plakat for bloggverdenen. I utgangspunktet høres det ut som et positivt tiltak, på samme linje som Sermo Consultings forsøk på å belønne landes flinkeste i sosiale medier gjennom sin Superhelt-kåring. Et problem med tiltakene er at kritikerne ikke ser ut til å akseptere initiativtakernes legitimitet.

Forsøk på å ta eierskap?

Det kan godt være at det er et behov for en Bloggplakat. Men, jeg tror Moen hadde vært tjent med å formulere  bloggplakaten til å omfatte «rosabloggere», siden mange av punktene åpenbart er rettet mot denne gruppen alene. Dette har liten eller ingen relevans for svært mange andre (bl.a meg og Kjøkkenfesten).

I følge kritikken, spesielt på Twitter (#bloggplakaten), er det åpenbart at mange ser på tiltaket som et forsøk fra Moen på å bli den norske Mr. Blogg. Ved å lage plakaten kan han påberope seg både å være den som definerer sannhetsbildet for blogger i Norge, i tillegg til at han lager «reglene» for hvordan man skal oppføre seg i dette universet. Det er ikke akseptabelt når Moen også er manager for mange bloggere, arrangerer sin egen bloggfestival og er tett knyttet til ulike bloggplattformer.

Moen vil tjene på at bloggplakaten blir normen. Han har allerede vekket engasjement, fått masse trafikk på bloggen sin, PR i tradisjonelle kanaler og det uten reell, faglig legitimitet. Hadde dette kommet fra en ikke-kommersiell aktør, hadde diskusjonen handlet mye mer om innholdet i plakaten, ikke om Moens intensjoner.

På samme måten som Moen ble Sermo Consulting kritisert for å blande kortene i sin kåring av Norges beste i sosiale medier – Superheltkåringen i november i fjor. Sermo ba folk nominere kandidater for å finne hvem som var flinkest til å bruke sosiale medier. Så skulle Sermo selv kåre vinneren. Formålet var å rette søkelyset på fagfeltet.

Øyvind Solstad fra NRK Beta påpekte i kommentarfeltet at Sermo kanskje ikke hadde legitimitet til å foreta en slik kåring. Han mente at dette var et åpenbart PR-stunt og påpekte også at kåringen burde utføres av et bredere og uavhengig panel.

For å sette det litt på spissen: ved å definere reglene for hva som er bra og dårlig i sosiale medier, og i tillegg være jury kunne Sermo ha tatt eierskap til begrepet «sosiale medier» på samme linje som Moen ville hatt eierskap til «blogg». Legitimt eller ei, det ville nok være både faglig og kommersielt innbringende for dem begge.

Strider mot sosiale mediers natur

Kritikken mot disse to tiltakene viser tydelig at folk som er glade i sosiale medier, har liten tiltro til autoriteter og svært liten tålmodighet med dem som har kommersielle motiver. Hver gang noen som forsøker å gjøre verden litt lettere å forstå for utenforstående blir de kritisert etter alle kunstens regler.

Jeg tror at det i grunnen kommer av at sosiale medier alltid har vært dyrket fram av personlig engasjement, deling og en skepsis til kommersielle aktører eller autoriteter som begrenser adferden. Moen og Sermo ser ut til å ha undervurdert kraften som ligger i dette.

 • Jørgen, jeg kan bare si meg helt enig! Bra skrevet. Den eneste kommentaren som jeg vil føye til er at enkelte nok er missunnerlige og litt grinete på at Thomas Moen var den som gjorde dette først, jeg vet at flere har lekt med tanken, meg selv særdeles eksludert! Samtidig viser det styrken til sosiale medier og engasjementet som mennesker har innenfor dette områder, ref din egen artikkel om hva du ikke liker med Twitter.
  Engasjement skaper spenning og utvikling!

 • Enig i det meste av det du skriver her. Initiativet kan være flott, men det kommer fra feil person, og fungerer mot sin hensikt da det er lett å se den kommersielle verdien for pådriver for initiativet.

  Det som ellers er litt underholdende med både #bloggplakaten og #superhelt- kåringen, er at det i begge tilfellene er profesjonelle «eksperter» på områdene som klarer å begå disse tabbene (fra min synsvinkel, i alle fall, har begge disse eksemplene pinlige å følge med på). Fra et (blackhat) SEO- perspektiv, kan slikt trolig være et genitrekk, i og med at slikt genererer linkjuice av en annen verden. Men dette har neppe vært intensjonen(?). Må til slutt innrømme at jeg på grunn av slike «tabber» er fristet til å stille spørsmålstegn rundt kompetanse til slike aktører, selv om markedet er relativt nytt. Dette da slikt i stor grad bør være mulig å forutse som en heldig/uheldig sideeffekt av «kampanjen», og ikke dreier seg om noe annet enn vanlig (markeds-) psykologi.

 • Veldig godt oppsummert. Den store gruppen brukere av sosiale medier har tro på digital dugnad og en stor grad av frihet og medbestemmelse. Om noen ønsker å gjøre profitt på eller kommersialisere dette fellesskapet må en regne med å bli møtt med stor skepsis. Gode idéer blir heiet fram, og forsøk på å ta kontroll møter motstand uansett hvor gode intensjoner som ligger bak,

 • Pingback: Bloggeplakaten: det var nødt til å bli bråk | Netthoder()

 • Håkon, det du sier er så sant så sant. Problemet er bare at det er et forsøk på å ta kontroll maskert som gode intensjoner…

  Bård: Kompetansen er jo fraværende. Disse gutta har ingen utdannelse (ikke at det er noe hinder for å skape gode og nye ideér, men ja, troverdigheten hadde vært hakket høyere hadde de begge hatt en mastergrad i ett eller annet) eller erfaring med markedsføring osv, annet enn fra et selgerperspektiv. Dør-til-dør selgere altså.

 • Pingback: Kjøkkenfesten 1 år i dag!()

 • Pingback: Eksperter på erten()