Henriette Hedløv

Fra lek til alvor i sosiale medier – 10 ting å tenke på

Digitale tjenester 4 kommentarer

De siste års aktiviteter i sosiale medier har stort sett vært preget av ivrige enkeltpersoner hos bedrifter og organisasjoner som har fått eller tatt seg friheten å eksperimentere på Facebook, Twitter eller blogger. Foreløpig er kun en brøkdel av potensialet i bedriften utnyttet  og de virkelig store businesscasene lar seg vente på – med noen unntak som jeg kommer tilbake til etter Gulltaggen

Jeg har laget en list over 10 ting jeg tror er viktig når vi går fra lek til alvor i sosiale medier. 

Men først; hvorfor skal vi være i sosiale medier?

Det finnes ingen generiske svar på hvorfor vi skal være i sosiale medier utover det faktum at det er her varepraten foregår, det er her folk bygger nettverk og pleier relasjoner, det er her vi tilegner oss ny kunnskap, deler og innhenter informasjon osv. En slik adferdsendring gjør at premissene for påvirkning endres. Det må vi som kommersielle aktører forholde oss til. Vi bør nok velge å være til stede på ett eller annet vis.

Hvordan få forretningsmessig gevinst?

Forretningsmessig gevinst i sosiale medier fordrer tre ting :

 • en  tilstedeværelse som er dypt forankret i eksisterende strategier og selskapets merkevareløfte og verdier
 • langsiktig tilstedeværelse fremfor mange små stunts
 • at det vi gjør oppleves som nyttig, engasjerende og baserer seg på gjensidig respekt

10 ting å tenke på når vi skal gjøre det skikkelig

Her er en liste over 10 ting jeg tror er viktig for å starte i riktig ende 

1.  Være 100% oppdatert på hva målgruppene til enhver tid er opptatt av, lar seg inspirere og engasjere av, irriterer seg over, elsker å dele osv. Gjør jobben med å lytte skikkelig.

2.    Ta for deg eksisterende strategier og planer for 2010/2011 og sett opp en liste over de temaene/forretningsområdene som dere tror sosiale medier kan bidra til å forsterke. Her bør både kommunikasjon- og markedsstrategien tas med. Gå dem i sømmene, plukk dem fra hverandre og sett opp et strategisk rammeverk for satsingen i sosiale medier.

 • Temaer/områder som egner seg for toveisdialog og interaksjon 
 • Hva ønsker vi å oppnå?
 • Hvem ønsker å snakke med oss, og hvem ønsker vi å snakke med?
 • Hvem vi ønsker å påvirke direkte og indirekte?
 • Hvem påvirker de vi ønsker å påvirke?
 • Hvor befinner disse seg på nett?
 • Nettstedet og andre kanalers rolle i miksen

Fortsett lyttejobben med det ovennevnte i tankene

3.    Gi noen dedikerte personer dialogansvaret i sosiale medier. Et tverrfaglig team kan være lurt avhengig av hvor stor satsingen blir. Dialogansvarlige skal drive utviklingen av tilstedeværelsen innenfor de temaene som er definert, og må derfor ha myndighet til å bygge relevante nettverk, delta i og initiere dialoger og være personlige (ikke private!) for å bygge tillitsforhold til omgivelsene. Dialogansvarlig må ha selskapets verdier under huden og oppføre seg deretter.

4.    Etabler profiler der det er hensiktsmessig. Få på et skikkelig design.  Hva disse skal handle om, hvem som skal bidra og hvordan avhenger av tema og funn fra punktene over, bare husk at det må være nyttig og på målgruppenes premisser.

 • Ikke gap over alt med en gang men noen ting henger sammen.  Ingen blogg uten twitter, for eksempel med mindre målgruppene eller påvirkerne ikke befinner seg på Twitter overhode.
 • Lenk tilbake til nettstedet
 • Lenk til profilene fra nettstedet, legg inn lenke i e-postsignatur, på visitkort etc

5. Sett opp en liste over andre nettverk / blogger som målgruppene og påvirkerne befinner seg – og fortsett å lytte.

6.    Sett opp et enkelt rammeverk for måling av kvalitative og kvantative mål som det er mulig å rapportere på. 

7.    Etabler retningslinjer for dialogansvarlige for hvert tema / område og interne prosesser for håndtering av henvendelser og utfordrende situasjoner. Spander på dere en time eller to med en jurist som sørger for å lære dere det dere må vite om personvern, markedsføringsloven, ytringsfrihet og ansvaret som redaktør. Heng opp en liste med de 10 viktigste tingene på veggen.

8.    Øk bevisstheten  rundt sosiale medier, bedriftens retningslinjer, skikk og bruk ved å rapporter jevnlig og del erfaringer internt.  Kombiner morsomheter, utfordringer, resultater og planer for tiden fremover. Be om innspill til nye ideer. Interne konkurranser pleier å funke.

9.    Økt aktivitet i sosiale medier endrer premissene for internkommunikasjon og samhandling. Det kan derfor være lurt å  kjøre en parallell prosess internt

10.   Sikre at alle eksterne aktiviteter alltid får muligheten til å ha en sosialt element i seg.  Hvordan kan denne kampanjen/PR-fremstøtet/ produktlanseringen/problemstillingen ha elementer av sosial omgang, hvordan og hva kan vi oppnå?

 • Aktiviteter som trigger dialog 
 • Aktiviteter som reduserer behovet for dialog
 • Aktiviteter som vil oppfattes som nyttig, engasjerende og som styrker relasjonen våre  til vi ønsker å påvirke

I stede for en omfattende strategi for sosiale medier, kan det være bedre med en enkel plan som utvikles i takt med erfaringen vi får og endringer i markedet. Tilrettelegg for hyppige evalueringer og justeringer i begynnelsen.

Det er mange småting som må defineres, analyseres, etableres og videreutvikles men de ovennevnte punktene er etter min erfaring et greit utgangspunkt.  Har du noen gode eller dyrkjøpte erfaringer som du vil dele?