Lillian Olsen

Du trenger ikke en Twitterstrategi

Digitale tjenester, Tjenestedesign 3 kommentarer

– Men du må ha en kommunikasjonsstrategi som tar hensyn til sosiale medier.

Sosiale medier - du trenger ikke en Twitterstrategi

I gamle dager…

I gamle dager var markedsføring ensbetydende med reklame. Ordet «reklame» kkommer av det latinske reclamare som betyr «å rope igjen og igjen». Men tidene har endret seg og den digitale revolusjonen har blant annet gitt deg muligheten for meningsfullt dialog med dine kunder og omgivelser.

Ser seg blinde på det nye

Buzzordet «sosiale medier» gjør at mange ser seg blinde på det nye. Men selv om sosiale medier er nytt, stort og viktig – så er de selvsagt ikke alt. Det er likevel liten tvil om at premissene for påvirkning er i endring og kommunikasjonsstrategien må bygges på disse erkjennelsene.

Det handler om å bygge positivt renommé

Merkevarebygging i 2010 handler om det samme som det alltid har gjort, nemlig å bygge bedriften eller produktets positive renommé. Renomméet og merkevaren din er den gode historien om deg og ditt produkt som det er verdt å fortelle til andre, men det er kundene som eier denne historien. Mens du før kunne kjøpe deg et publikum, må du i dag fortjene positive tilbakemeldinger og god omtale. Klassiske reklame- og PR-grep hjelper lite alene, om du ikke tenker nytt og tar i bruk de nye kanalene. Du må selv ta et større ansvar for å kommunisere et budskap som målgruppen opplever som sant, autentisk og meningsfylt. Da blir kommunikasjonen og budskapet ikke bare akseptert, men også spredd videre til nye målgrupper.

Sosiale medier i kommunikasjonsstrategien

Du bør nedprioritere avsenderstyrte budskap i kjøpte medier (push kommunikasjon) til fordel for aktiviteter gjør interaksjon mellom dine kunder og deg mulig. Du blir en bedre lytter, du blir flinkere til å plukke opp hva dine kunder (og potensielle kunder) vil ha og du lærer deg å kommunisere med dem på en givende måte. Derfor bør du integrere disse kanalene når du legger kommunikasjonsstrategiene i tiden som kommer. Ikke heng deg opp i om du skal være på Twitter, Facebook eller Youtube. Tenk heller på hvordan du best kan nå ut til dine kunder. Alle er på gata, men gata er kanskje ikke det beste stedet for en meningsfull samtale? Behovet for sterke, kreative ideer og engasjerende budskap i innhold og historiefortelling er større enn noen gang.

Dere lever av deres gode navn og rykte

Alle bedrifter, organisasjoner og mennesker lever i ytterste konsekvens av sitt gode navn og rykte. Og byggesteinen i renomméet er kommunikasjon. Digitaliseringen har endret spillereglene for kommersiell kommunikasjon og de som ikke tar hensyn til dette vil bli de store taperne. Enten de er såkalte reklamebyråer, PR-virksomheter, markedsførere eller dere som annonsører.