Jørgen Helland

Den gode skriveopplevelsen for fagbloggere

Digitale tjenester 4 kommentarer

Hvordan skal en bedrift klare å holde en god blogg? Hvorfor skal ansatte ta seg bryet med å skrive blogginnlegg? Svaret ligger i å dyrke frem den gode skriveopplevelsen.

Bedriftsblogg - den gode skriveopplevelsen

Jeg har tidligere skrevet innlegg om hvordan bedrifter må bygge engasjement blant fagheltene og hvordan man kan gjøre det lettere for dem å komme i gang med bloggingen. Dette er en videreføring av det innlegget.

Den gode skriveopplevelsen

I Halogen snakker vi ofte om at nettløsninger skal gi gode brukeropplevelser. En god brukeropplevelse regnes som en svært viktig del av en vellykket nettløsning. I sammenheng med bøker og aviser leser man gjerne om gode leseropplevelser, men skal man holde en vellykket blogg må man også skape gode skriveopplevelser.

Den gode skriveopplevelsen er en kombinasjon av gleden ved å formidle, følelsen av lykkes og bekreftelsen fra omgivelsene om at teksten er god.

Bloggere er ikke som andre skribenter

Andre som skriver mye, for eksempel forfattere og journalister, opplever også gleden ved å formidle og drives av følelsen av å lykkes. Men forholdet til leserne må sies å være annerledes for disse. Mens forfattere først må tilfredstille profesjonelle lesere i et forlag, for så å kritiseseres i full offentlighet gjennom anmeldelser og deretter oppleve om verket selger eller ei, har bloggeren tilbakemeldinger fra omgivelsene innen et døgn. Journalister belønnes med forsider og en og annen utmerkelse, og de er nok mer undratt direkte leserkontakt enn det bloggerne er.

Et annet viktig skille er at både forfattere og journalister er profesjonelle skribenter. De aller fleste bloggere er det ikke. Og hvis en ansatt skal blogge i sammenheng med jobben, blir det nok en arbeidsoppgave som må løses.

Erkjennelser for blogging

De fleste fagpersoner formidler sitt fag på jobben hver eneste dag. Å omsette dette i blogginnlegg er ikke alltid lett, blant annet fordi ikke alle er vant til å utrykke seg skriftlig. Og hvis de først skal gjøre det, blir det ofte lange og svært gjennomarbeide og solide tekster. Det er ingenting galt i det, men produksjonen  tar for lang tid og bloggeren føler ofte selv usikkerhet rundt hvordan innlegget vil bli mottatt av andre fagfolk. Det i seg selv kan drepe hele skrivegleden og derfor må fagheltene komme fram til noen grunnleggende erkjennelser rundt det å formidle faginnhold i bloggformat:

  • Blogginnlegg er ikke fagartikler
  • «Å dumme ned» blogginnlegg er ikke det samme som vise at bloggeren ikke kan faget sitt. Tvert i mot, det gir fagpersonen enda bedre inngangsvinkler for å demonstrere sin faglige ekspertise i dialogen med leserne
  • Gode blogginnlegg er heller for korte enn for lange

Bedriften må gjøre bloggeren i stand til å skrive gode blogginnlegg og bedriften bør gjøre det som er mulig for å hjelpe bloggeren med å lykkes. En faghelt som lykkes med blogging opplever både at bloggformatet mestres, at den faglige integriteten ivaretas og at omivelsene tar del i stoffet som presenteres.