Silja Mustaparta

Nå har vi laget kurs i å skrive for sosiale medier

Digitale tjenester, Tjenestedesign En kommentar

Illustrasjon sosiale medier

11.mai holder Henriette og jeg kurs i å skrive for sosiale medier. Her tar vi opp problemstillinger som bedrifter støter på i sosiale medier, og så klart hvordan vi kan løse dem.

Sosiale medier utfordrer oss som skal skrive

De forskjellige sosiale mediene har sin egen sjargong som er ulik den vi er vant med på for eksempel nettstedet vårt eller i pressemeldinger. Vi har ofte liten plass å uttrykke oss på, og vi treffer målgruppene mens de egentlig er på farten til å gjøre noe annet. Hvordan fanger vi oppmerksomheten deres samtidig som vi får fram budskapet vårt?

Hvilken skrivestil fungerer?

En annen utfordring er at formen bør være mer personlig enn det vi er vant med. I tillegg bør måten vi kommuniserer på stemme med selskapets verdier, kultur og profil. Dette er spesielt utfordrende for de som kommuniserer via en felles konto hvor mange fører pennen. Hvordan sikrer vi en noenlunde forenelig skrivestil og tone?

Skriv så du får svar og skap verdi av svaret

Uansett hva du ønsker å oppnå ved å delta i sosiale medier, krever det at du har noe nyttig å komme med, har lyst til å snakke med folk, og å bli snakket til. Selv når det som kommer tilbake er kritikk. Klager og kritikk er egentlig en fantastisk anledning til å bygge kunderelasjoner. Misfornøyde kunder som får god hjelp blir vanligvis bedre ambassadører enn de som fikk god behandling første gangen. Men måten du svarer på er avgjørende for dialogen videre.

Hvor ofte er for ofte og når kan du la være å svare?

I tillegg til å få tips om hvordan du skriver effektive twittermeldinger, fengende blogginnlegg, engasjerende facebook-postings, tar vi en diskusjon på hvor ofte du skal skrive og svare, hva du bør svare og hva er det lov å overse?  Kurset vi holder er fullt av relevante eksempler, og vi åpner for dialog og gruppearbeid underveis.

Høres dette nyttig ut? Er det noe du ønsker deg som vi ikke har tatt med?