Paal Holter

Hvordan designe vellykkede touch-grensesnitt (3/3)

Kritiske systemer og applikasjoner 2 kommentarer

Dette er den siste i en serie på 3 innlegg.

I forrige innlegg skrev jeg om haptisk respons, cursor og pølsefingre. Her er resten av mine tips for å oppnå behagelig og effektiv interaksjon på touch-skjerm.

Tips for å omgå visuelle forstyrrelser fra hånden

En utfordring med touch-grensesnitt er at fingeren og hånden nødvendigvis må dekke en del av skjermen når man interagerer. Dette kan oppleves forstyrrende for brukeren, og dessuten føre til feil.

iPhone with displaced feedback
iPhone bruker forskjøvede bekreftelsesområder
 1. Design forstørrede eller forskjøvede respons-områder
  For å unngå at fingeren dekker knappen fullstendig når man trykker på den, kan man designe en knapp som temporært blir større eller forskyves litt for å bekrefte trykket.
 2. Vurder plassering av ”label” og ledetekster over knappene
  Hvis ”label” står midt på knappen, eller under knappen, dekkes den mest sannsynlig når brukeren trykker. Sjansene er større for at den forblir synlig under interaksjon, hvis den står over eller øverst på knappen.
 3. Vurder bruk av tidsforsinkelse på tilbakemeldingene
  Hvis du lar knappen vise bekreftelsestilstand litt lengre enn vanlig, kan brukeren få mulighet til å se effekten av sin interaksjon når hånden trekkes tilbake.
 4. Plasser knapper langs skjermkanten
  En av fordelene ved å plassere knapper langs kanten av skjermen – særlig langs bunnen (og høyre kant for høyrehendte) – er at hånden dekker så lite som mulig av skjermen når man interagerer med disse.

Generelle tips for å ivareta brukeropplevelsen

En touch-skjerm er et forløsende fleksibelt alternativ til fysiske operasjonspaneler. Men siden konteksttilpasninger og variasjoner er så tilgjengelige, er det fort gjort å bli ”revet med” som designer. Her er noen fallgruver man bør være obs på.

 1. Ikke vær for kreativ
  Vanlig trykk er den enkleste formen for interaksjon. Bruk det, hvis det ikke er en god grunn til å gjøre noe annet.Slide-funksjoner og andre gestures kan se fancy ut fra design-, utviklings- og markedsperspektiv, men brukeren vil ikke nødvendigvis være like entusiastisk.
 2. Begrens valgmuligheter
  Hicks lov bør være kjent for de fleste som jobber med interaksjon og usability. Den påpeker hvordan brukseffektiviteten synker i takt med antall tilgjengelige valg. Fordi skjermplass ofte er et tema på touch-grensesnitt, får Hicks lov nå en dobbelt virkning.Derfor; prioriter de viktigste eller mest sannsynlige valgene for brukeren, og vurder å gjemme resten under en ”mer”-knapp, eller lignende.
 3. Vær konsistent
  Fordi touch-grensesnitt fremdeles er en ny teknologi i massemarkedet, er konvensjoner i en bratt formingsfase. Det gjør det desto viktigere å være konsistent i bruken av knapper og kontroller, slik at løsningen blir så forutsigbar som mulig.
 4. Input av tekst og nummer
  Et komplett alfanumerisk tastatur vil ta stor plass på et touch-grensesnitt, og er dessuten ofte anstrengende å benytte seg av. Gi brukeren gode default-valg der det er mulig, for å minske behovet for tastatur. For øvrig kan det være en god løsning at tastaturet kun vises når brukeren er i en input-kontekst.
 5. Skill mellom input og output
  Hvis touch-grensesnittet brukes i kombinasjon med andre skjermer for output; vær klar over at brukeren vil måtte rette oppmerksomheten frem og tilbake mellom de tilgjengelige skjermene. I et slikt scenario kan det være fornuftig å begrense touch-grensesnittet til et input-panel (kontrollpanel), slik at all annen informativ lesning samles på de øvrige output-skjermene. Tenk på brukerens mentale modell av hele systemet, og hvordan du kan bidra til å gjøre denne så lite kompleks som mulig.

Tips for å unngå ”gorillaarm”

Mennesker er ikke bygget for å utføre små og presise bevegelser med armene opp. En uheldig virkning av vertikalt orienterte touch-skjermer er at brukerne etter hvert merker slitasje på grunn av ”uvanlig” muskelbruk. Dette fenomenet kalles ”Gorillaarm”, og har fått mesteparten av skylden for at touch-teknologien ikke fikk et forventet gjennombrudd på 80-tallet.

Selv om teknologien har bidratt til å minke dette problemet (særlig med tanke på trykkfølsomhet), bør man fremdeles gjøre noen grep for å bekjempe gorillaarmen.

 1. Tilrettelegg ergonomisk støtte for arm og håndledd
  Dette er enklest å oppnå for interaksjon nederst på skjermen.
 2. Bruk skjermkantene, hvis de er tilgjengelige
  Avhengig av utforming og plassering på skjermen, kan kantene noen ganger fungere som naturlig støtte under interaksjonen. Ved å holde på kanten av skjermen, kan brukeren få god støtte mens han/hun for eksempel opererer med tommelen
 3. Tenk gjennom plassering av ofte brukte funksjoner
  De mest brukte funksjonene bør plasseres der brukeren har den beste ergonomiske arbeidsstillingen. Dette gjelder også for funksjoner som krever presisjon.
 4. Tilrettelegg for sekvensielle oppgaver
  Hvis brukermønsteret er delvis eller helt forutsigbart, bør man prøve å gruppere knapper som brukes etter hverandre tett sammen. Da minimerer du behovet for bevegelser.

Tips for å hanskes med fingeravtrykk og skitt

Fingerprints
Fingeravtrykk, støv og riper er spesielt synlig på mørke bakgrunner.

Hvis du ikke bruker stylus eller hansker, er det umulig å unngå fingeravtrykk på en touch-skjerm. Avhengig av skjermtype og grafikk, kan dette forårsake store visuelle forstyrrelser.

 1. Kan du påvirke valg av skjermtype?
  Enkelte skjermtyper er tilrettelagt med optisk beskyttende lag som kan bidra sterkt til å minke dette problemet. Det er store forskjeller her.
 2. Vær bevisst bakgrunnsgrafikken
  Fingeravtrykk er generelt mer synlig på mørke bakgrunner enn lyse bakgrunner. Sort er den fargen som er mest sensitiv for både fingeratrykk, støv og skitt – særlig i miljøer med sterke lysrefleksjoner fra vinduer eller lamperAlle visuelle forstyrrelser er dessuten tydeligere på klare (ensfargede) bakgrunner enn mønstrede bakgrunner. Mønstre kan imidlertid bidra til en følelse av kompleksitet, så der er det en balansegang.
 3. Skill mellom funksjonalitet og informasjon
  Fingeravtrykkene konsentreres på og rundt interaksjonspunktene. Hvis du kan samle disse på et fast område på skjermen, kan du kanskje forhindre avtrykk på områder som utelukkende har ikke-interaktiv informasjon.

Stay in touch

Det var alt av mine refleksjoner for denne gang, men jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er inspirerende å være med å påvirke hvordan verden rundt oss preges av stadig mer allestedsnærværende digitale brukergrensesnitt. Og nå som touch-teknologien er i såpass bratt modning nå, tar det litt tid før gode design- og usability-prinsipper er på plass.

Jeg håper mine tips kan være med å dra oss litt i riktig retning. I tillegg blir jeg gjerne med på diskusjoner om konkrete problemstillinger, dersom noen sitter og ruger på ett eller annet.

I mellomtiden: Lykke til med alle touch-prosjekter der ute!

Hvordan designe vellykkede touch-grensesnitt (1/3)

Hvordan designe vellykkede touch-grensesnitt (2/3)