Tore Tomasgaard

Tenk som en toppidrettsutøver

Digitale tjenester Ingen kommentarer

– få mer ut av medieinvesteringene dine!

Toppidrettsutøverne bruker siste resultat som grunnlag for å øke prestasjonene til neste dyst. Du kan bruke samme metode for å maksimere medieinvesteringene dine.  Ved å jobbe målrettet og effektivt mot definerte mål kan du oppnå gode resultater på relativt kort tid.

Etter et labert resultat i fjor er det hyggelig å lese at medieomsetningen er på vei opp igjen. Av annonsestatistikken til INMA for norske nettsteder, ser vi at medieomsetningen for mai, juni og juli er opp henholdsvis 20, 14 og 16 % fra samme periode i fjor.  En sterk økning, til tross for at prisene hos mange av aktørene i markedet er lavere enn tidligere.

Nå kan du få mer for mindre

For annonsører betyr det at de kan oppnå bedre eller like gode resultater med lavere medieinvesteringer enn tidligere, om strategi og kampanjeplanlegging er lagt smart opp.

Men hva er smart? Å jobbe med en strukturert tilnærming til definerte mål og målgrupper er smart. Hva gjør målgruppen din på nettet i dag? Hvor er de? Har du god nok kjennskap til de ulike digitale motorveiene og stiene hvor målgruppene dine ferdes? Vet du hvilke nettsted, blogger eller forum målgruppen din deler informasjon, tanker eller innsikt om dine produkter/tjenester på i dag?  Dette bør være obligatorisk informasjon for alle annonsører som grunnlag for utforming og valg av mediestrategi.

Mulighetenes marked

Kjøp av dekning, segmentspesifikke plasseringer, behavioral targeting, web-tv, mobil markedsføring, apps, søk, nettverksmarkedsføring eller utvalgte medier kan alle hjelpe deg effektivt i å nå dine mål.

Antallet aktører som kan tilby ulike former for markedsføring på nett er voksende.  Sosiale medier gir i tillegg annonsørene en unik mulighet til å kommunisere direkte med sine målgrupper. Vær nøye med kombinasjonen av de ulike mediene du velger og sørg for å vekte strategien din slik at den gir en dynamisk flyt og tid til å foreta gode optimaliseringer og justeringer underveis.

Valg av riktig strategi er viktigere enn noen gang

Valg av riktig mediestrategi alene er ikke nok for å oppnå gode resultater. Nettsiden din er like viktig som budskapet du sender fra deg. Ofte er det her det syndes mest!

Noen tips for å omsette strategi til praksis er:

  • Sørg for at landingssidene dine er korrekte og presentable når ivrige besøkende utforsker nettsiden din etter å ha blitt eksponert for ditt budskap.
  • Sørg for å ha løpende evalueringer av call to action og bruk kundene så aktivt som mulig i disse prosessene. God konverteringsrate kan øke bestillingene dine betydelig!
  • Retningslinjer for bruk av sosiale medier er viktig, ansatte er ofte de fremste representantene for verdiene av ditt merkevarenavn.
  • Sett opp og implementer faste rutiner for håndtering av informasjon som kan påvirke ditt omdømme i negativ retning.
  • Sørg for at nettstedet ditt er optimalisert på best mulig måte.  Systematiser innholdet, kategoriene og rydd urléne slik at nettstedet kan tappe all relevant trafikk fra søkemotorene på en effektiv måte.
  • Sist, men ikke minst: Husk at kundene dine vil fortelle vennene sine om du har dårlig kundeservice. WOM er ofte sterkere enn du tror!

Citius, Altius og Fortius?

Tenk som en toppidrettsutøver når du jobber med de ulike delene av strategien din. Du trenger nødvendigvis ikke være raskest, hoppe høyest og trene hardest for å nå målene dine, men du må jobbe smart! Vær best på det du gjør og gjør det riktig når du gjør det.

Hva er status i dag og hva må du bli bedre på for å kunne hente ut en verdiøkning av valgene du tar? Det spiller nødvendigvis ikke noen rolle om det er søkeord, innhold, annonser eller hvilken plattform du jobber med. Det siste kundene dine har opplevd eller blitt eksponert for er det etterlatte inntrykket de husker til neste gang de besøker deg eller blir eksponert for ditt budskap på nytt. Skaff deg innsikt og kunnskap om målgruppens opplevelse av din kommunikasjon gjennom aktiv involvering og systematisk måling av resultatene med både før-og etter-testing av kampanjesider og kommunikasjon.

Vær realistisk

Er utfordringene for store til å kunne løses under ett, sett deg realistiske delmål og jobb konsekvent for å nå de. Bruk kundene og brukerne av nettstedet ditt for alt det er verdt. Direkte dialog med kunder og brukerundersøkelser på egne sider gir innsikt som kan løfte kundedialogen og øke byttekostnadene på sikt. Kundene som bryr seg om produktene eller selskapet ditt er ofte positive til å bli spurt om hva de mener når de kan påvirke en fremtidig kundedialog i positiv retning.

– Ikke minst, det er viktig å markere de seirene man har nådd! Uten engasjement og involvering faller ofte motivasjonen for å vinne neste løp.