Tore Tomasgaard

Nye nettmålinger på plass!

Digitale tjenester 7 kommentarer

TNS Gallup og Mediebedriftenes Landsforening(MBL) har endelig lansert storsatsningen Norsk Internettpanel(NIP) INMA har vært en sentral pådriver for å få disse nye nettmålingene på plass og i går ble altså de første tallene lagt frem for publikum. Internettpanelet til NIP består i dag av 3400 personer og skal i løpet av året økes til 5000.

Cookie vs. Panel

Den største endringen er selvsagt at man nå har et panel som man kan verifisere tallene fra i tillegg til TNS Scores. Tallene hentes inn ved at medlemmene logger seg på panelet hver gang de er på nett og programmet samler så inn data om bruksmønsteret deres.

Når man tidligere snakket om unike brukere (UV) fra et nettsted snakket man egentlig om unike datamaskiner. Nå måler man reelle personer og ikke bare maskiner. Cookie som har vært grunnlaget for innhenting av tidligere tall har som kjent en del feilmarginer i forhold til at de blir slettet og at data dermed forsvinner eller ikke blir registrert riktig.

Ingen store endringer

De første tallene fra NIP viser ingen stor forskjell i besøksmønsteret til norske internettbrukere, men på sikt vil vi nok kunne se noen endringer her.

Jobb – skole – hjem

Det som kanskje flest har gledet seg til er tall rundt internettbruken fordelt på jobb, skole og hjem. På sikt vil disse tallene kunne gi annonsørene større innsikt i trafikkmønsteret til brukerne og gi et bedre underlag for å kunne lage avansert kommunikasjon mot enkelte målgrupper.

Nye verktøy

Gallup leverer i tillegg til nye målinger også nye verktøy gjennom Infosys og Atlier. Disse verktøyene vil gi annonsørene og mediebyråene muligheten til å krysskjøre ulike medier, målgrupper og tidspunkt mot hverandre. Denne muligheten har man ikke hatt tidligere og vil kunne gi ekstra verdifull informasjon i kampanjeplanlegging og om internettbrukernes forbrukeradferd.

Vi vil komme tilbake med flere betraktninger rundt TNS Scores og NIP etter hvert. I mellomtiden kan du se på de nye tallene her.

Hva tror du om de nye målingene til TNS Gallup?