Jørgen Helland

Kommunikasjonsarbeid i grenseland

Digitale tjenester 2 kommentarer

Kommunikasjonsfolk jobber i grenselandDet ligger i kommunikasjonsfolks natur å se utover. Jobben vår dreier seg om vår bedrifts forhold til omgivelsene.

Derfor er det vanskelig når vi må se innover for å få bedriften til kommunisere i sosiale medier.

Sosiale medier bringer omverdenen nærmere bedriften. Og bedriften eksponeres allerede i sosiale medier gjennom de ansattes private engasjement. Bedriftens verdier er ikke noe ansatte skrur av når de logger seg av for ettermiddagen. Dermed endres premissene for kommunikasjonen og bedriftens organisasjonskultur kommer lettere fram. Både i tide og utide.

Kommunikasjonsfolk i grenseland

I faglitteraturen omtales gjerne marked- og kommunikasjonsfolk som «grensearbeidere». Vi arbeider i grenselandet mellom bedriften og omgivelsene. Når vi så ser muligheter for bedriften til å selge mer, redusere kostnader eller øke kundetilfredsheten i sosiale medier konfronteres vi tidlig med et litt ukjent problemstilling: hvordan får vi fagfolk, kundemedarbeidere, ledelse og andre til å plutselig bli «kommunikatører»?

For at bedriften skal oppnå målsettingene med å framstå som faglig kompetente, eller yte god kundeservice, må vi nemlig gjøre mye av det samme i sosiale medier som vi ellers gjør når vi bygger troverdighet og relasjoner. Det krever at de som kan temaet må ut der det snakkes om det.

Svært mange kommuniserer allerede

En del av løsningen er å erkjenne at de aller fleste i en bedrift allerede er kommunikatører på et eller annet plan. Og langt flere enn det man kanskje skulle tro kommuniserer med omgivelsene. Det er bare det at kommunikasjonen går gjennom brev og telefoner, over kafebord, på konferanser og over disk. Dermed blir det viktig å vise hvordan denne typen kommunikasjon omsettes til engasjement og involvering i sosiale medier.

Når dere planlegger tiltak i sosiale medier er det er viktig å kommunisere med alle involverte så tidlig som mulig. Hvis ikke lager vi tiltak som ikke forankres skikkelig og det å jobbe med sosiale medier det blir konstant oppvoverbakke siden folk i relevante steder i bedriften ikke ser poenget med tiltakene og føler dem tredd over hodet. I noen tilfeller blir det derfor avgjørende å skape engasjement hos fagfolk.

Kulturen til kommunikasjonsfolk

I alle organisasjoner utvikles subkulturer med egne verdier. Hvor mye eller lite disse skiller seg fra den organisasjonens verdisett har ofte sine årsaker i organisasjonens historie og gjerne i grunnleggere og lederes verdier.

Kommunikasjonsavelingers verdisett er preget av vi ofte befinner oss i utkanten av bedriftens kjerneområder. Det er det viktig å forstå når ledelsen ikke hopper på det megainteraktive involveringskonseptet ditt for Facebook, eller når kundeservice ikke ser poenget med å svare på klaging på Twitter.