Cecilie Smestad

Muséer i sosiale medier – kan det skape verdi?

Digitale tjenester, Tjenestedesign 9 kommentarer

Ernesto Neto exhibit at Astrup FearnleyEn spesielt positiv brukeropplevelse ved et besøk på Astrup Fearnley museet gjorde meg nysgjerrig på hvordan det står til med norske museer i sosiale medier. Er det vanlig at museene er så frempå, eller er Astrup Fearnley eksepsjonelt engasjerte?

Jeg lurte på om jeg kunne finne noen undersøkelser som sa noe om museer i sosiale medier, og kom over en undersøkelse gjort av Adrienne Fletcher, student ved University of Florida. Hun har utført en kartleggingsundersøkelse blant 315 amerikanske museer og sjekket deres bruk av sosiale medier.

Fletcher fant ut at 90% av museene i hennes undersøkelse er tilstede i sosiale medier. Videre slår Fletcher fast at Facebook anses som den mest effektive kanalen, mens Twitter anses som den nest mest effektive kanalen.

Jeg ble nysgjerrig på hvor mange norske museer som er tilstede på Facebook og Twitter, men for å begrense omfanget tok jeg utgangspunkt i de 20 mest besøkte museene i Norge i 2008 (kilde: Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Norske museer henger med

Først sjekket jeg at alle museene hadde egne nettsider, og det hadde alle 20. Neste avsjekk var Facebook (FB). Har museene egne fansider? Også her var trenden klar, 15 av de 20 utvalgte museene er tilstede på Facebook. Museet med flest fans er i øyeblikket Akvariet i Bergen. Tweeter så norske museer? Her var ikke tallene så høye som for Facebook. Kun 7 av de 20 museene er tilstede på Twitter.

Som en kuriositet samlet jeg noen av ”funnene” fra min begrensede undersøkelse av facebook- og twittersidene til de 20 norske museene:

 • Få benytter samme profilelement på Twitter og på Facebook
 • Få benytter logo helt eller delvis som profilelement
 • Mange benytter ikon/bilde fra utstilling som profilelement
 • Mange benytter eget bakgrunnsbilde på Twitter – gjerne som repeterende kollage
 • Mange bruker ulikt navn på Facebook og på Twitter
 • For eksempel Norsk Teknisk Museum på Twitter og Teknisk museum på Facebook
 • På museenes nettsider er det oftere tydelige lenker til Twitter enn til Facebook
 • Få museer utnytter mulighetene som ligger i feltene biografi og informasjon på Facebook
 • Få har lagt inn kommende utstillinger og aktiviteter som ”Events” lenger frem i tid (FB)
 • Få engasjerer i dialog med brukerne – mye statisk ”annonsering”
  • Et hederlig unntak her er Astrup Fearnley museet

Hvordan oppnå suksess i sosiale medier?

De amerikanske museene bruker sosiale medier i stor grad til promotering av arrangementer, påminnelser, kontakt med større grupper, kampanjer og kunngjøringer. Fletcher antyder langt på vei at dette ikke gir nok avkastning for museene som typisk bruker 45 minutter per dag på sosiale medier, fordelt på en til to medarbeidere. Ikke overraskende understreker Fletcher at det er en sammenheng mellom ressursbruk, opplevd suksess og effekt av sosiale medier. De museene som bruker mye ressurser på sosiale medier opplever i større grad at de kommer i dialog med brukerne, og at dette igjen oppleves som en suksess (for museet).

Skal vi tro Fletcher vil det å skape dialog med brukeren oppleves som en suksess for museet, og for brukeren. Dette samsvarer med det jeg selv opplevde etter Astrup Fearnley-besøket – og jeg tror helt klart at en slik direkte involvering av en engasjert bruker gjennom bruk av sosiale medier vil kunne bidra til å styrke relasjonene mellom museet og den besøkende, og være med på å påvirke brukernes atferd.