Henriette Hedløv

Intervju med Steinar J Olsen om Stormberg i sosiale medier

Digitale tjenester 2 kommentarer

Jeg har gleden av å intervjue Steinar J Olsen i Stormberg som en del av det faglige programmet under  Oslo Innovation Week i morgen.

Med hjelp fra blant andre twittervenner, har jeg utformet en rekke spørsmål som jeg håper kan gi verdi publikum. Jeg er i alle fall veldig spent.

Som innledning til intervjuet har jeg laget denne oppsummeringen av Stormbergs aktiviteter i sosiale medier.

Jeg konkluderer i  innledningen med at aktivitetene i sosiale medier i første omgang er verktøy for å nå en del av virksomhetsmålet om å «inspirere andre til å drive mer bærekraftig», og til å «gjøre verden til et litt bedre sted» gjennom å være en aktiv og samfunnsengasjert næringslivsaktør.

Foreløbig er min hypotese at Steinars sosiale medieaktiviteter så langt ikke har bidratt til betydelig økt salg men at det har gjort noe med omdømmet og påvirkningskraften hans. Hva tror du?

Spørsmålene

Å gjøre verden til et litt bedre sted «the Stormberg way» består primært i å være åpen – veldig åpen. Mine første spørsmål dreier seg derfor om viktigheten og konsekvensene av denne åpenheten

 • Hvorfor denne åpenheten?
 • Hva er risikoen ved å være så åpen
 • Hva er gevinsten?
 • Hva har åpenheten gjort med deg som leder?
 • Hva har livet i offentligheten gjort med organisasjonen og kulturen i selskapet? Er åpenheten i sosiale medier formet kulturen, eller har kulturen alltid vært preget av åpenhet og deling?

Jeg er også nysgjerrig på Steinars refleksjoner rundt sin egen rolle som frontfigur og de øvrige ansattes rolle i sosiale medier;

 • Er det noen risiko forbundet med at du selv er så til de grader knyttet opp til Stormberg?
  • hva skjer om du går på en smell?
 • Ville det være naturlig å skille mer mellom rollene om du ikke selv hadde eid selskapet?
 • Hvor dypt går engasjementet i sosiale medier i bedriften? Fire andre Stormbergere er aktive i sosiale medier. Hvor viktig er det?

Steinar blir brukt som eksempel i samtlige foredrag om sosiale medier, men er han et reelt forbilde næringslivsledere bør se opp til eller sammenligne seg med?

 • Bør alle virksomheter være aktive i sosiale medier?
 • Vil du anbefale andre bedriftsledere å gå den samme veien som deg? I så fall, hva mener du er forutsetningene for å lykkes? Hvilke forhåndsregler bør man ta?
 • Er man avhengig av å ha en sterk frontfigur for å lykkes?

Også var det denne effekten, da. Hvordan måler de effekten av all den tid han og  andre i Stormberg bruker i sosiale medier

 • Hvor mye tid bruker du og dine kollegaer på å blogge/svare på spørsmål både på Twitter, bloggen og Facebook?
 • Hvordan måler dere effekten av de ulike aktivitetene?
 • Hvilke av aktivitetene mener du selv har gitt mest effekt ihht ulike mål? (salgsmål og virksomhetsmål)

Jeg ønsker også noen betraktninger om fremtiden

 • I hvilken grad mener du Stormbergs aktive og synlige samfunnsansvar vil slå ut på virksomhetenes omdømme og salg i årene fremover
  • Hva er erfaringen så langt?
 • Hvordan bør vi fornye dialogen med kundene i løpet av de nærmeste årene?
 • Hvillke fordeler bør vi tilby?
 • Hva blir viktig for å skape troverdighet og tillitt?
 • Hvilken kompetanse må vi som bedrift tiltrekke oss i fremtiden for å lykkes i stadig mer krevende kundedialoger?
 • Hvilke markeds- og kommunikasjonskanaler satser Stormberg på fremover ?

Til slutt

 • Hva er den viktigste lærdommen du har gjort deg ved å være tilstede i sosiale medier – på godt og vondt?