Jubileumsblogger

”Alderen spiller ingen rolle bare kjærligheten er der…”

Digitale tjenester, Fra Halogen 4 kommentarer

Lena JørundlandEn 125 åring vil nok under de fleste omstendigheter vurdere en 10 åring i yngste laget. Kanskje er det nettopp denne aldersforskjellen som har skapt dynamikken i samarbeidet vi har hatt siste 1 ½ årene?

Av Lena Jørundland, Markedssjef i Bien Sparebank

Truende, digitale fremskritt

Som markedssjef i Oslos eneste lokale sparebank, ser jeg på den digitale utviklingen som det største fremskritt og samtidig største trusselen for vår identitet. I flere tiår har utviklingen bidratt til å forenkle bankhverdagen for kunder og ansatte, samtidig som den har medført redusert behov for personlig kontakt i den daglige bankbruken. For en liten bank som har sin identitet og konkurransefortrinn knyttet til nærhet til kunden har denne utviklingen bydd på en del utfordringer.

I en liten bank er alle kunder store

Kostnadsmessig har vi stort sett bare smådriftsulemper, noe som medfører at vi ikke står på listen over banker som lever av store rentemarginer. Gode nettløsninger har også redusert kundenes behov for å gå i banken dramatisk. I årlige undersøkelser fra Norsk kundebarometer er det ca. 20 prosent av kundene vår som er innom i lokalet i dag. Dette tror jeg personlig at vil være et tall som synker fra år til år. Dess bedre selvbetjeningsløsninger vi utvikler, dess sjeldnere trenger kundene å komme innom oss. Snart kan det meste ordnes ved hjelp av en applikasjon på telefonen.

Ved litt mer grunnleggende økonomiske beslutninger opplever vi likevel at den personlige kontakten fortsatt står seg. Vi får daglig tilbakemelding fra kundene våre om at vi innfrir merkevareløftet ”I en liten bank er alle kunder store” til fulle når de virkelig trenger oss. Den 125 år gamle identiteten om å være en lokal og nær bank med personlig service er dypt forankret hos alle ansatte.

Personlig kontakt i en digitalisert hverdag

Hovedutfordringen vår er derfor å gjenskape en arena for den personlig kontakten, paradoksalt nok ved  hjelp av nettopp digital utvikling. Den såkalte digitale revolusjonen som omfatter sosiale medier,  har blitt vårt viktigste hjelpemiddel for å opprettholde kontakten med kundene våre. I en miks av blogging, twittring, chatting og posting på Facebook, SMS og nyhetsbrev har vi fått en unik mulighet til dialog med kundene våre igjen. Vi har ingen ambisjoner om at vi skal vokse oss  ”store og fete” på at det skal strømme inn nye kunder via disse kanalene. Det viktigste for oss er å gi de som er kundene våre en følelse at vi er tilsted for dialog på deres foretrukne arena. Samtidig  ønsker vi å vise at vi er lokalbanken i Oslo for de som opplever at det har en egen verdi  å være kunde i en liten lokalbank.

Dette arbeidet er vi  godt i gang med – takket være et fruktbart samarbeid med en dyktig gjeng  halogenere !

Jeg vil med dette ønske dere hjertelig til lykke med 10-års dagen  og feiringen av jubiléet.

PS. ta en titt på bloggen vår, Bienibyen.no