Heller liten og kjapp enn stor og slapp?

Jørgen Dalen

Heller liten og kjapp enn stor og slapp?

Tjenestedesign 14 kommentarer

Mantraet på 90-tallet var at man skulle samle all informasjon på ett (nett)sted. Siden har pendelen svingt frem og tilbake mellom konsolidering i store nettsteder og oppstykking i mindre løsninger. Det finnes tilsynelatende gode argumenter for begge standpunktene, men den grunnleggende diskusjonen om hva som er riktig i hvert tilfelle har vært merkelig fraværende.

Gigantnettstedene – en råtten tomat?

Spørsmålet om hvordan man avgrenser en nettløsning er på mange måter mer avgjørende for brukeropplevelsen enn hvordan man utformer navigasjonen på hvert enkelt nettsted (se diskusjon  på vår egen blogg og på IAllenkelhet). Legger man for mange oppgaver innenfor samme løsning blir det mye vanskeligere både å prioritere innhold og lage god navigasjon.

Jeg mener for eksempel at nettstedet til NAV burde splittes opp i mindre, mer spesialiserte nettsteder. Forsiden lider under at alt for mange målgrupper skal betjenes samtidig.

Site-struktur

Site-struktur (som vi kaller det i Halogen) beskriver hvilke kategorier av nettsteder en virksomhet skal ha, hvilke mål og målgrupper de har, hva de skal inneholde og hvordan man kan navigere mellom dem.

Det underliggende prinsippet bak en god site-struktur er egentlig ganske enkelt: målgrupper med overlappende behov kan betjenes med den samme nettløsningen; målgrupper med helt ulike behov bør betjenes hver for seg.

Mitt råd til for eksempel Oslo Kommune vil derfor ikke være at de skal ta bort menyene fra sitt enorme nettsted, men at de bør vurdere en annen site-struktur. Først når man har en god site-struktur på plass kan man vurdere om navigasjonen kan forenkles.

Organisasjon vs. brukerbehov

Det er enklere sagt enn gjort å lage en god site-struktur. Kanskje er det den aller største utfordringen man har som informasjonsarkitekt, fordi brukerbehovene må balanseres opp mot mange andre krav (merkevarebygging, eierskap osv).

Det er kanskje grunnen til at man ofte overlater spørsmålet til organisasjonene selv, med den konsekvensen at nettstedet reflekterer summen av de oppgavene enheten er satt til å gjøre, heller enn å løse brukerbehovene enklest mulig.

 • Pingback: Tweets that mention Heller liten og kjapp enn stor og slapp? | Kjøkkenfesten -- Topsy.com()

 • Hei igjen:)
  Einig i at det av og til kan være fornuftig å dele opp nettstaden. Men slett ikkje alltid! Faren er overhengande for at site-strukturen blir meir eller mindre ein klone av kvar enkelt seksjon på mor-nettstaden; ei ny sovepute for å sleppe møkkajobben det er å rydde opp i innhaldet.

  Det blir lett til at ein deler inn Oslo kommune eller NAV i sub-nettstader etter etatar, bydelar og avdelingar. Ein beheld alle dei grunnleggande problema, og kan i tillegg skape nye.

  Det kan sikkert løyse korridorpolitiske problemstillingar, men er ikkje nødvendigvis betre for brukaren og bisnissen. Meiner det er viktigare å gripe ondet ved rota og ta dei kampane som må til for å lage små, effektive nettstader som funker.

 • Når du kommer med et forslag om at NAV bør stykkes opp i spesialiserte nettsteder uten å gi eksempler på hvordan har jeg veldig vanskelig for å skjønne helt hvordan du tenker.

  Hvordan er site-struktur annerledes enn det merkevarer har bedrevet i alle år med produkt-landingssider på egne URLer?

 • @Magnus: Spørsmålet om site-struktur blir mer komplisert der virksomheter har ulike sub-brands (Telenor og djuice), er deleiere i andre virksomheter eller er til stede i flere markeder. Jeg er enig med deg at det er flere paralleller mellom presentasjon av merkevare på nett og site-struktur. En god site-struktur greier forhåpentligvis å ivareta både brukerens oppgaveløsning OG merkevarestrukturen. Kommer forresten tilbake til NAV litt senere i dag 🙂

  @Are hei igjen ja 🙂 jeg er enig i at det noen ganger er hensiktsmessig å faktisk ha ett veldig omfattende nettsted, for eksempel hvis målet med nettstedet er størst mulig konsum av innhold (tror for eksempel totalkonsumet av youtube.com ville gått ned dersom man delte inn i en musikk-kanal, en humor-kanal osv). Forøvrig enig i at man er i en enda verre situasjon dersom de ulike nettstedene i site-strukturen bare representerer organisasjonskartet…

 • Som informasjonsarkitekter har vi blitt flinke til å prioritere de viktigste oppgavene internt på nettsteder, men vi har i alt for stor grad tatt for gitt HVILKE nettsteder en virksomhet bør ha. Det er liten trøst i Gerry McGoverns metodikk for å velge de 4-5 viktigste oppgavene hvis man heter Oslo Kommune og NAV. Siden hensikten min ikke var å henge ut en løsning, så vil jeg ta for meg endel andre store løsninger, både Halogens prosjekt og andres:

  http://www.forsvaret.no
  Her ble det gjort en site-strukturjobb i forkant av lansering. Dette hovednettstedet skulle betjene de tre viktigste interessentene: rekrutteringsmarkedet, vernepliktige og familie/velferd. Vernepliktige inngikk i samme løsning fordi mye av rekrutteringen skjer blant disse, mens familie/velferd ble inkludert fordi man tror dette var viktig for å få rekruttert mennesker spesielt til utenlandstjeneste. Interessenter som ble tatt ut av løsningen og betjenes med egne løsninger er forskere, næringsliv, kulturinteresserte og innhold relatert til forsvarsbygg. Fordi disse ikke har overlappende behov med de viktigste interessentene trengte de ikke bli betjent av samme nettsted.

  http://www.uio.no
  På dette nettstedet betjenes både potensielle studenter, nåværende stundenter og forskere. Som jeg ser det er dette et grensetilfelle – det er sikkert endel overlappende behov blant disse, som bla skyldes av de deler lokasjon. Det kan også være at presentasjon av forskning virker positivt ift rekruttering av studenter? Om dette er nok til å rettferdiggjøre at de skal dele forside og nettsted er jeg ikke 100% sikker på – her hadde det vært interessant å høre fra de involverte!

  http://www.nav.no
  Her skulle Mcgovern få kjørt seg – ikke lett å prioritere oppgavene her! Med det enorme antallet oppgaver som skal gjøres ville jeg ha spurt meg om noen av de kan tas ut og betjenes med en egen tjeneste, for å lette jobben for de brukerne som er igjen. Hva med for eksempel næringsliv? Er det sånn at en bruker vil sjekke både betingelsene for arbeidsledighetstrygd og pensjonsordninger samtidig? Kunne disse deles opp?

  http://www.oslokommune.no
  Utfordringen for mange kommuner er at de har et enormt register av innhold, som hadde fortjent ulik tone of voice og presentasjonsformat. Det ER forskjell på å presentere et regelverk og å skulle reklamere for en kommunal svømmehall. Kanskje burde man skilt mellom kommunale basistjenester og ”Min by” som presenterte mulighetene i Oslo på en litt mer spenstig måte, og der man kan tillate seg å reklamere mer enn man gjør med de kommunale helsetjenestene som tross alt utgjør store utgifter?

 • @Jørgen: «Det er liten trøst i Gerry McGoverns metodikk for å velge de 4-5 viktigste oppgavene hvis man heter Oslo Kommune og NAV.»

  Her tar du feil. En kjapp analyse viste at barnehagesøknad, byggesaker og kontaktinfo står for 90 prosent av etterspørselen på nett.

  Google er verdens mest komplekse nettjeneste (søk, gmail, docs, blogg, analytics osv, osv). Likevel klarer de å prioritere. Noe ikke NAV eller Oslo kommune ikke våger pga indremedisin. Nå med støtte fra konsulenter …

 • Ang forrige kommentar: 90 prosent av etterspørsel på på stort kommunalt nettsted:)

 • @eirik: man kan fint prioritere de oppgavene du nevner på oslo kommune i dag. Man kan også tilgjengeliggjøre saksbehandlingsdokumenter rundt politiske vedtak. Poenget mitt er at de ikke trenger å ligge på samme nettsted.

  Med en god site-struktur kan man både forenkle tilgang til mye brukte oppgaver OG tilby den lange halen uten at disse elementene ødelegger for hverandre.

  ellers: Takk for stort engasjement, vi trenger denne debatten 🙂

 • @Eirik Hafver Rønjum: Du nevner Google som et eksempel på noen som har klart å prioritere. Google er et godt eksempel på at nettopp site-struktur kan gjøre det enklere å fokusere på en spesifikk tjeneste i stedet for å presentere alle på en gang.

  Vanlig nettsøk er prioritert og finnes på google.com. De vanligste tjenestene for «hvermansen» er tilgjengelig i en snarveimeny, mens de andre tjenestene for snevrere målgrupper som f.eks. analytics ikke ligger i snarveimenyen, men heller på egen adresse (www.googleanalytics.com).

  Eksempler fra Googles site-struktur:

  Nettsøk: http://www.google.com
  Bildesøk: images.google.com
  Videosøk: video.google.com
  Kartsøk: maps.google.com
  Nyheter: news.google.com
  Oversettelse: translate.google.com
  Mail: http://www.gmail.com
  Docs: docs.google.com
  Analytics: http://www.googleanalytics.com
  osv…

 • @eirik: Det er stor forskjell på Google og et nettsted som inneholder primært informasjon. Det blir epler og bananer… Men er helt enig med deg ang. NAV – de kunne med hell trukket frem de fem oppgavene som flest brukere trenger/leter etter.

  @jørgen: Sett at man deler opp nettstedene du nevner i kommentaren din, da må jeg som bruker forholde meg til hvilken del av Oslo kommune, NAV eller UiO jeg skal lete i. God brukeropplevelse? Nei. Et annet argument mot oppdeling vil være rangering i søkemotorer.

  I noen tilfeller kan det være naturlig å dele opp, f.eks. store firmaer som har forskjellige tilbud i flere land og når det foreligger flere merkevarer som nevnt Djuice og Telenor. I sistnevnte tilfelle fordrer det at Djuice-kunder definerer seg som en Djuice-kunde og ikke en Telenor-kunde med Djuice-abonnement.

 • @Kristin: å dele inn i flere nettsteder etter organisasjonsstrukturen kan definitivt gjøre vondt verre og er ikke noe vi anbefaler 🙂

  Det bør være et mål med en god site-struktur at en bruker kun trenger å forholde seg til et nettsted.

  Selvsagt kan det oppstå at en investor trenger telenor.com i jobbsammenheng og djuice.no privat – likevel vil antakelig fordelene med å skille løsningene være større enn ulempene i dette tilfellet.

  Andre ganger vil en konsolidert løsning være riktig – jeg tror feks av man ved å dele youtube.com i en musikkkanal, humorkanal osv ville sett et fall i det totale konsumet.

  Spesielt nå som mobiler tar over nettbruken vil behovet for mindre, mer spesialiserte tjenester tvinge seg frem.

 • @Øyvind: ja visst:)

  @Krisitn: Skjerping:) nav.no og oslo.kommune.no handler like mye om oppgaver som Google. Problemet er at avsender tenker informasjon. Resultat = #fail

 • Her er mange interessante poenger men vi kan sikkert utvide horisonten og tenke enda lenger. Litt på spissen: Sitestruktur? Nettsted? Det må ikke nødvendigvis være snakk om hvordan vi skal lage strukturer av en eller flere nettsider på en eller flere URLer. I fremtiden kan man vel heller dele opp tjenester i enkelt-apps om så skal være. Begynn med hva du vil oppnå / få folk til å gjøre, ta en titt på kontekst og atferd knyttet til dette, og bestem deretter hvordan informasjonen eller tjenesten skal gjøres tilgjengelig. Kanskje du ikke trenger en webside i det hele tatt? Hva med en TV-app? Eller kanskje en youtube-film?
  Å stykke opp NAV-elefanten er en besnærende tanke. Og om så var at jeg faktisk var ute etter både betingelsene for arbeidsledighetstrygd og pensjonsordninger samtidig: Vet ikke hvordan det er med dere, men jeg googler uansett, jeg. Var det ikke noen som sa «Google is the world’s largest home page»?

 • @Eirik: Jepp, såklart. Men oppgaver er så mangt, og nettsteder som skal løse forskjellige typer oppgaver kan ikke nødvendigvis bygges opp over samme lest. Google er glimrende når man vet konkret hva man skal ha løst. Vi er helt enige når det gjelder endel nettsiders avsenderfokus.

  @Marie-Helen: Du nevner mange gode alternativer til tradisjonelt innhold, men jeg tror allikevel vi kommer utenom websiden med det første… Dessverre er ikke innhold i apps og videoer god mat for søkemotorer. Er det ikke vel passivt å satse på at Google alltid finner veien for brukeren?