Fra ingeniørtung til designmoden

Ulla Sommerfelt

Fra ingeniørtung til designmoden

Kritiske systemer og applikasjoner Ingen kommentarer

Vi er så privilegerte at vi får være med på noen norske industrirevolusjoner for tiden. En av de virkelig store er Kongsberg Maritime. Kulturen i Kongsberg Maritime er tradisjonelt sett preget av tung ingeniørkomptetanse, og selskapet er kjent for å utvikle sterke produkter av høy kvalitet for maritim sektor. Nå satser de stort på interaksjonsdesign som en grunnleggende del av sine produkter for å tilpasse seg brukernes behov enda bedre enn før.

Tett samarbeid mellom ingeniører og designere

I de siste årene har brukersentrert design fått en viktigere rolle i produktutviklingen. Kongsberg har vært modige og har etterhvert sluppet til designere tidlig i prosessen. Sammen begynner vi med å kartlegge brukernes arbeidssituasjon og behov, og så bygges operatørens grensesnitt ut ifra dette. Dette står i kontrast til tidligere, der teknologi og klassifiseringskrav sto i sentrum for utviklingen. Alle Kongsberg Maritime sine software-løsninger bygges nå over en felles lest som skal gjøre det lettere for brukeren å kjenne seg igjen i de ulike systemer; navigasjon, automasjon og overvåkningsapplikasjoner. Designerne og ingeniørene jobber sammen for å skape de beste løsningene, og i det skjæringspunktet skjer innovasjon.

Design øker effektivitet og kan redde liv

Kongsberg Maritime leverer avanserte systemer for navigasjon og automasjon til ulike typer skip, rigger og plattformer. Her står effektivitet og sikkerhet i høysetet, med stadig mer fokus på brukerens situasjon. På en arbeidsplass preget av bevegelser, sjø og stress, er det viktig at ikke brukeren må bruke unødvendig tid på operasjon av systemet. Kongsberg har jobbet med å gjøre grensesnittet mer intuitivt og forbedret forutsigbarhet i overvåkningen. Dette gjør brukeren i stand til å jobbe mer effektivt og i ytterste konsekvens redde liv.

Design som konkurransefortrinn

Design har etter hvert blitt et konkurransefortrinn for Kongsberg Maritime. Et godt eksempel på det er cockpit-løsningen, K-Master, som har fått stor oppmerksomhet i markedet og som fikk Merket for god design i 2010. Målet med K-Master var å fornye og forbedre arbeidssituasjonen for operatører på aktre bro på offshore-serviceskip. Det ble gjort en grundig brukeranalyse og lagt vekt på finne et felles brukergrensesnitt for all maritim elektronikk på arbeidsstasjonene. Vi tror det blir flere slike utmerkelser fremover.

Ansetter egen interaksjonsdesigner

Kongsberg Maritime ansetter nå en egen interaksjonsdesigner og som designpartner hilser vi dette velkommen. Vår erfaring er at når kundene våre har egne designere, blir eierskapet, forankringen og resultatet så mye bedre. Vi gleder oss til å få en ny «kollega» hos Kongsberg og er stolte av en kunde som tør tenke ut av boksen og som har skjønt at design bidrar til økt innovasjon og bedre løsninger for brukerne.