Kongsberg Maritime og Halogen har vunnet Merket for god design!

Paal Holter

Kongsberg Maritime og Halogen har vunnet Merket for god design!

Kritiske systemer og applikasjoner 3 kommentarer

Sammen med Kongsberg Maritime har vi i Halogen vunnet Merket for god design i kategorien Interaktiv design. Hurra! Vinnerbidraget er applikasjonen Kongsberg Offshore Vessel Simulator – Instructor Station.

Når man lærer opp personell til skipsfarten, spesielt de som står på broa, brukes mye avanserte systemer for å simulere mulige situasjoner. Instruktørstasjonen er en applikasjon som gir læreren full kontroll på studentenes virtuelle verden. 

Instruktørstasjonen brukes både til å forberede, gjennomføre og evaluere øvelser elevene skal gjennomføre på broa i et større skip.  Med et høyrealistisk og komplekst sett av fartøy, teknologi, naturkrefter og hendelser setter det elevens egenskaper på prøve.

Applikasjonens funksjon

Instruktøren har en krevende rolle i simuleringsøvelser, der interaksjonen er avgjørende. Det er svært mye data som skal vises samtidig, og det er viktig at det kan opereres med få museklikk. Simulatorene er pedagogiske læringsmiljøer til opplæring av offiserer på kommandobroen på skip.

Markedet innenfor offshore-simulering er relativt nytt og raskt voksende. Kundene kommer fra maritime opplæringssentra, som private og offentlige skoler, skipseiere og rederier. Som et resultat av den nyutviklede løsningen, er det allerede solgt tre nye offshore-simulatorkontrakter der dette tas i bruk.

Løsningen er utarbeidet av Kongsberg Maritime – Simulations and Training department, i samarbeid med Halogen.

 

Designinnovasjon i løsningen

 

Tradisjonelt har ikke design vært høyt prioritert i denne bransjen. Vi håper at Merket for god design til Instructor Station vil bidra til økt forståelse for verdien av design i et konkurransepreget marked.

Vi har gjort en solid omstrukturering og prioritering av funksjonalitet og tilgjengeliggjort dette i et brukervennlig interaksjonsdesign.

Nyskapningen ligger også i detaljene, helt ned til hvordan instruktøren setter opp rutene til fartøyene, eller setter kriterier for hvordan studentene skal evalueres underveis i øvelsen.

Det er viktig at designet er rent, profesjonelt og moderne. Dette er et kostbart produkt som må skape troverdighet ned til hver minste detalj. Forsiktig fargebruk med god merking av valgte objekter og vinduer, er stikkord for designvalg underveis.