Frykten for å dele (det uferdige)

Jørgen Dalen

Frykten for å dele (det uferdige)

Digitale tjenester, Tjenestedesign 11 kommentarer

Et av de største hindrene for god samhandling i offentlige virksomheter er frykten for å dele innhold som ikke er helt ferdig. Alt for ofte ser jeg prosjekter med mange avhengigheter som ikke utveksler informasjon før de er HELT ferdige. Og da kan det ofte være for sent.

The beauty of the half-made

Det er lettere å gi innspill på noe som oppleves som uferdig enn budskap som er trykt på glanset papir med alle offisielle stemper på. Alle mulige gevinster til tross; motforestillingene mot å dele kladder med andre er mange – frykten for å bli feiltolket eller kritisert er nok blant de vanligste.

Respekten for det skrevne ord

Offentlig ansatte er ikke mindre åpne enn de som jobber i privat virksomhet – når det gjelder muntlig kommunikasjon. Samtalen rundt vanndispenseren kan være like frisk som i et hvilket som helst kreativt byrå. Det er når det kommer til skriftlig kommunikasjon at samhandlingen ofte stopper opp.

Fører det til kaos?

Det er på en side flott med den disiplinen man finner blant offentlig ansatte når det gjelder offisielt lovverk. Kanskje er det den samme disiplinen som gjør at man ikke ønsker å hverken motta eller dele utkast og forslag. For det er jo ikke bra hvis det oppstår tvil om hva som er gjeldende retningslinjer, eller?

Ledelsen må gå foran

Det er imidlertid mye arbeid i offentlige virksomheter som ikke dreier seg om lovforslag og retningslinjer, som fint kunne tålt større dialog og samhandling. For å bli kvitt frykten for å dele er det helt essensielt at ledelsen går foran med å dele sine ideer før de hugges i stein.

I noen organisasjoner kan spranget opp til «fri flyt av kladder» være for stort – da kan det være en ide å øke bruken av kommunikasjonsverktøy som ikke genererer «høytidlige dokumenter» på samme måte, som mikroblogging og lynmeldinger.

Følg meg på twitter: @JorgenDalen