7 forutsetninger for en god delingskultur

Jørgen Dalen

7 forutsetninger for en god delingskultur

Tjenestedesign 25 kommentarer

De få gangene jeg har gitt til tiggere har vært i perioder jeg selv var blakk. Har dette noe med kunnskapsdeling i virksomheter å gjøre? En god del, tror jeg.

Fra enkelttilfeller til kultur

Ofte er det noen få ildsjeler i virksomheten som står for kunnskapsdelingen, uten at man dermed har en delingskultur. Hva må til for at dette skal bli en kvalitet som gjennomsyrer hele organisasjonen?

1 Man har noe å dele

Alle har noe å bidra med – men i vårt veldresserte arbeidsliv har de fleste behov for å vite hva som skal deles. Kunnskap er ikke et universelt byttemiddel  – det som er gangbar valuta i et fora har liten verdi i et annet. Helt åpne plattformer for deling, som mikroblogging, trenger kjøreregler som indikerer hva som skal deles.

2 Man deler lite og ofte

De færreste har noe imot å bruke et par minutter innimellom på å gi innspill – i motsetning til langdryge møter. De fleste jobber dessuten med en tidshorisont på timer og dager heller enn år, behovet for mikro-koordinering og daglige innspill er derfor større enn å få servert ”de store linjene” (selv om det også kan være viktig).

3 Man deler det uferdige

Det er enklere å komme med innspill på innredning av en halvmøblert stue enn et tomt rom. Ingen liker heller å gi tilbakemelding på noe som allerede ser ut til å være vedtatt. Den typen ”forankring” og gisseltaking er egentlig ganske respektøs. En større åpenhet om uferdige prosesser er definitivt en av de viktigste forutsetningene for god samhandling.

4 Man deler når andre trenger det

I Halogen har vi et motto som sier «redd en kollega». Det betyr ikke at man skal slutte å skrive blogginnlegg når man kjenner seg inspirert, men at man også trår til når en medarbeider har for mange baller i lufta.

5 Man har respekt for andres tid

God delingskultur betyr ikke at man skal lesse arbeidsoppgaver over på sine kolleger. Kunnskap er blant de få tingene som vokser når man deler den – mens tid alltid er et knapt gode. Forskning viser at folk er mest villig til å dele hvis de er trygg på at de ikke taper noe på det. På norske cellekontorer sitter det mange flinke folk som har brent seg og derfor unngår delingsarenaen.

6 Man kan selv velge hvordan man skal dele

Ikke alle liker å snakke foran en stor forsamling. Andre blir mer tent av lukten av sagmugg og synes det er litt stusselig å bare dele på tomannshånd. Gi ansatte valgfrihet – og husk å gi de gode (men usynlige) hjelperne anerkjennelse.

7 Man er på samme nivå

For å gå tilbake til introduksjonen: det er som kjent lettere å føle empati med de man kan identifisere seg med. Soldater deler gjerne ammo med de av samme grad, men ikke sine overordnede. Det blir hevdet at den ”skandinaviske modellen” med sin flate struktur er spesielt godt tilrettelagt for kunnskapsdeling – et spennende tema vi kommer tilbake til på Kjøkkenfesten.

Lønn i himmelen?

Noen vil kanskje savne «deling blir belønnet» i denne lista. Mange har da også implementert sofistikerte incentivmodeller, som diskusjonsforumet stack overflow. Utfordringen er at mennesker blir motivert av ulike ting, det er vanskelig å finne universelle belønningskriterier for deling (bortsett fra økt lønn naturligvis).

Kunnskapsdeling bør uansett være et tema under medarbeidersamtalen – gjerne med utgangspunkt i spørsmålene «på hvilken måte foretrekker du å dele» og «hva kan motivere deg til å dele mer?».

Den nye heltene?

Det blir ofte sagt med overgangen til Virksomhet 2.0 at at de nye heltene er de som er flinkest til å dele. La oss håpe det!

Følg meg  på Twitter: @JorgenDalen

 • Slutter meg til fokuset på å senke terskel og forståelse for individuelle behov. Synes ellers punkt nr 2 er svært viktig – for å få på plass en god delingskultur er det ok med en rutine i bunn. Av og til kan det være så banalt som ha en liste over hva man gjør hver dag. Personlig har jeg fulgt denne de siste 3-4 årene:

  1) Del noe hver dag
  2) Innled en ny relasjon
  3) Løft noen frem
  4) Svar. Alltid
  5) Andelen ros skal alltid være større en andelen ris

 • Takk Johan – dette var deling i praksis! Det med å gjøre deling til rutine er et godt poeng. Vi har som et apropos diskutert mye i Halogen hvordan vi skal få en jevnere frekvens på blogginnleggene våre. Det blir jo litt rykk og napp hvis man mangler en rutine i bunn.

 • Flott artikkel og bilde, Jørgen. Jeg tenkte på det du sier Jørgen om incitament for å dele og også det du deler, Johan, med gode rutiner, disiplin for å få til en delingskultur, og noe sånt må være på plass.
  Men, jeg spør meg – hva gjør folk når de ikke deler? Jo, de skriver en email, eller svarer på en email – er ikke det å dele? De skriver på et word dokument eller finner underlag for hva de skal skrive – de trenger input; er ikke det å dele, eller samarbeide? Hvis man lever like mye i «the collaborative space» som i email og word, etc. er deling, eller gi og få input en naturlig del av livet. Eller det er helt nødvendig for å leve. Ingen er en øy. Ingen er eksperter alene. Det er først når jeg deler det jeg skriver og får input fra andre, at det får verdi og øker i verdi. Doug Engelbart snakket om «augmenting a teams collective IQ». Da er det klart at det som skrives lever i samhandlinsgrommet og ikke diskuteres på en email eller ligger i et word dokument på harddisken. Hvis vi kan komme til den tilstand at alle forstår at de MÅ dele for å kunne overleve ….. Det er den naturligste ting i verden ….

  One of my all-time favorites: Creating a culture of innovation

 • Pingback: Oppgave 4: Strategi og teknologi | Elin Årnes sin blogg()

 • Hei. Fin bloggpost!

  Jeg lurer litt på hva du mener med «Helt åpne plattformer for deling, som mikroblogging, trenger kjøreregler som indikerer hva som skal deles» Mener du at noen skal bestemme hva som skal deles, eller mener du at formatet på verktøyet i sig naturlig begrenses hva som deles?

  Personlig er jeg for så lite styring som mulig.

 • hei Klara! kjøreregler kan (og bør) holdes på et minimum, tenker at det ikke er annet enn at man holder seg til fag, til det prosjektet man jobber på ol. Ikke bare fordi faren for irrelevant stoff er der, men også fordi mange ansatte ønsker å vite hva et verktøy skal brukes til før de begynner å bruke det.

 • Veldig bra fokus, Jørgen. For å lykkes med god kunnskapsutvikling trenger vi en god delingskultur, men også gode verktøy og en innarbeidet vilje til å tenke kollektivt. Jeg merker dette mer og mer i egen jobb ved høgskolen. Jeg bor i Skien men jobber i Trondheim, og da må jeg (og kollegaene) samarbeide på nye måter. Vi samskriver mer, vi tenker gradvis nytt og kommunikasjon og produksjon. Det tar tid, men det må prøves i praksis av individer for å utvikles på oganiasasjonsnivå. For meg er Twitter helt uunnværlig. Der kan jeg dele så mye eller lite jeg vil/har tid til, og få innspill av andre. Noen prøver seg på Yammer, for eksempel. Fins det noen gode eksempler/suksesshistorier på slike interne nettsamfunn? Jeg tror en må ha en viss størrelse for å lykkes med deling, og da er Twitter tingen.

 • Rolf I Isaksen

  Interessant tema, diskusjon og erfarings-utveklsing.

  Kanskje er det slik at når vi og våre brukere lever i et delvis koplet (informasjon og mennesker) organisasjon/samfunn, trenger man incentiver for å dele, fordi det blir en side-ting. I et fullstendig koplet miljø blir ikke dette noen utfordring

  Se denne korte presentasjonen som tar for seg 3 scenarier for kunnskapsutvikling – de fleste er foreløpig i scenarie 1 eller 2 – derfor er deling en utfordring
  Staying connected …. (http://portal.sliderocket.com/ALTAU/Staying-connected)

  Jeg har tro på mekanismer for selv-verdi økning, der alle oppdager verdien av å dele. Vi benytter naturlige (åndelige, om du vil) lover for deling. Hva som helst jeg deler av:
  * gleder
  * talent/gaver
  * kunnskap
  * …
  … blir større, bedre, rikere ….

 • Pingback: Vi rekrutterer i sosiale medier | Kjøkkenfesten()

 • Glem web. Sikt deg inn mot mellomlederne.

  Flertallet av oss som leser Jørgens bloggpost er allerede i menigheten for sosiale medier. Det skaper et par utfordringer:

  1. Rolf har et godt poeng: Hvor er incitamentet for å dele?

  For at deling skal bli noe folk flest ser poenget i må det gi instant nytte i stedet for å skape merarbeid. I en ideell verden kan det være slik:

  * Du deler en problemstilling som trigger innspill og forenkler oppgaven din
  * Du spør et par-tre folk via Twitter om hjelp. De svarer. Kult.
  * Sjefen verdsetter tid brukt på deling, for det skaper åpnere prosesser og tidvis bedre resultater

  2. Kunsten å dele starter ikke med web 2.0, men med modige mellomledere som tør å eksperimentere med sine team under radaren til topplederne. De gjør det ansikt til ansikt, i møter, over en kopp kaffe. De utfordrer sine ansatte til å ta risiko og de tør selv hoppe ut i det ukjente.

  Mao: Menigheten må forløse mot og eksperimenteringsvilje blant mellomlederne. Jeg bretter opp erma.

 • @Jørgen Er ikke helt enig i at man skal bestemme at dette skal kun brukes til fagstoff f eks. Jeg har sett og lest om flere eksempler der det er ikke-jobb-ting som har «brutt isen» mellom folk og fått folk til å snakke med varandra. Og har man engagert sig i det felles intresset fotball, og da følger personen p g a det, er ikke veien lang til å snakke fag 5 min etterpå. Dette fungerer spesiellt bra for å få til samhandling mellom avdelinger og fagfelt der kanskje den naturlige kobblingen mellom folk er just intressen utenfor jobben.

  Det er bare å se på hvordan det fungerer i den virkelige verlden, jeg snakker f eks sykkel med dig, 5 min etter vi har snakket om fag. Det gør oss bare menneskligere.

 • takk for alle gode kommentarer!

  @vegard: du har et godt poeng i at toppledere trenger aa se at det fungerer i praksis – feks naar en enhet i bedriften viser hvordan de jobber med kunnnskapsdeling i praksis.

  @klara: du har naturligvis rett. En historie fra et stort norsk selskap: en IT-sjef ville stenge intern-twitteren paa intranettet etter et par uker fordi det var for mye «hallo» og «hvordan gaar det». Det viser at man ikke maa glemme at vi tross alt er sosiale dyr oppi all teknologien.

  @svend andreas og @ivar: tiltredes!

  Unnskyld tegnbruk – er i Sikkim for tiden

 • @jørgen Jeg ville faktisk prioritert å overbevise mellomlederne, ikke topplederne. Toppene vil kun unntaksvis se poenget med deling på web. Da er håpet større blant de lengre nedover i organisasjonen.

  En overordnet utfordring er derimot at å dele og å gi i manges øyne er det samme som å gi fra seg makt og innflytelse. Men det er en annen historie.

 • Pingback: Taktikkmatrise for sosiale medier | Kjøkkenfesten()

 • Pingback: God gang på på Kjøkkenet i 2011 | Kjøkkenfesten()

 • Pingback: Korleis kan sosiale media påverke vår delingskultur? « Byrokratfjes()

 • Pingback: Vern om dine favoritter | kaarekristiansen()

 • Pingback: Share The Moment – også i offentlig sektor? « Tore Hugubakken()

 • Ida Jansby

  Interessant artikkel. Vil gjerne høre mer om den skandinaviske modellen, hvordan den gir mer deling. Stemmer nok det, et hierarki med stramme rammer gir ikke rom til spontaniteten i deling.

 • Hei Ida, takk for komplimentet!
  Tror det er tre egenskaper ved arbeidslivet i Skandinavia som virker gunstig inn på kunnskapsdelingen:

  1) Høy grad av tillit: deler du med andre kan du regne med at de vil dele med deg etterpå
  2) Liten grad av konkurranse: høy sysselsetting og et mindre konkurransepreget arbeidsliv gjør det mindre fristende å holde på kunnskapen for å oppnå fordeler – andre former for sosial belønning vil kunne virke sterkere (som det at man deler)
  3) Som du nevner selv: med flatere strukturer vil man ha empati med flere i organisasjonen fordi man «er på samme nivå», og flere vil se på karrieren som noe som vokser utover heller enn oppover.

  hilsen Jørgen

 • Pingback: Delingskultur – en lang sosialiseringsprosess? | halvdan haugsbakken()

 • Pingback: Dugnad 2.0 | mettelarsson()

 • Pingback: 7 forutsetninger for en god delingskultur | Kjøkkenfesten | Skal vi dele? | Scoop.it()

 • Pingback: Samhandling på arbeidsplassen – hvorfor lykkes vi ikke bedre? | Blog()

 • Pingback: lisbethfransplass()