Taktikkmatrise for sosiale medier

Jørgen Helland

Taktikkmatrise for sosiale medier

Digitale tjenester 18 kommentarer

De fleste som har sett foredrag av Henriette eller meg det siste året har fått presentert en eller annen versjon av Taktikkmatrisen. Etter jeg skrev et innlegg om matrisen i relasjon til blogging innen B2B i mars i fjor har vi nemlig brukt den for å illustrere, analysere og utforme tiltak i sosiale medier. Nå har tiden kommet for å putte tall bak de fagre ordene og kvantifisere forholdet mellom målsettinger og det tiltakene faktisk oppnår. Men først en liten gjennomgang.

Innhold og form

Taktikkmatrisen kategoriserer både isolerte kommunikasjonsbiter som blogginnlegg eller twittermeldinger, og hele tiltak som facebooksider og blogger. Dette gjøres på to akser, innholdsaksen og formaksen. Vi gir innlegget eller tiltaket en vurdering på begge akser fra 0 til 10, der 10 vil være mest i tråd med et svært stereotypisk syn på sosiale medier. (Den observante leser vil raskt se at vi har speilvendt modellen fra det opprinnelige innlegget.)

  • Innholdsaksen beskriver tema og i hvilken grad innholdet omfavner våre interesser eller mottakerens. Handler blogginnlegget om oss eller handler det om lesernes behov og interesser? Har innlegget innoverfokus eller utoverfokus? En melding som har et tydelig fokus på oss og våre interesser vil få en lav vurdering, mens en som utelukkende handler om hva leseren får igjen vil få en høy karakter.
  • Formakse beskriver hvordan vi presenterer innholdet. Denne aksen går fra det rent objektive, formelle og upersonlige til det svært subjektive, uformelle og personlige.  Et blogginnlegg får en lav vurdering på aksen hvis det er skrevet i et passivt språk som skaper avstand til leseren.

Taktikkmatrisen

Noen eksempler fra Kjøkkenfesten

Her på Kjøkkenfesten skriver vi mange forskjellige typer blogginnlegg. La oss se på hvordan noen av de siste innleggene fordeler seg på matrisen. Vi begynner på toppen.

1. Jeg fant drømmejobben

Innhold: Dette innlegget handler om Ingrid og hennes opplevelse av Halogen som arbeidsplass. Selv om det er et innlegg i en serie innlegg fra nyansatte som er ment å motivere andre til å søke, handler dette først og fremst hos oss.

Vurdering: 3

Form: Innlegget er skrevet som en personlig beretning og er uformelt og subjektivt.

Vurdering : 8

2. Lose-lose for Vizeum, Kampanje og SAS

Innhold: Dette er et reinspikka debattinnlegg om en aktuell sak. Det handler lite om meg eller Halogen, men desto mer om hva leserne kan lære om av saken og hva de innvolverte kan ta med seg videre. Man kan naturligvis diskutere hvor vidt alle oppfatter det på denne måten…

Vurdering: 8

Form: Innlegget er skrevet i en svært uformell og direkte tone.

Vurdering : 8

3. Den digitale TV-revolusjonen II

Innhold: Dette er også ett debattinnlegg om en aktuell sak. Det handler lite om Tore eller om Halogen eller våre produkter og tjenester. Jeg vurderer det til å være omtrent like utoverfokusert som det forrige.

Vurdering: 8

Form: Tore ordlegger seg på en mer avmålt måte og bruker ikke like mye kraftige språklige virkemidler som jeg gjorde. Det er mer formelt og akademisk i stilen. Det er likevel et stykke fra pressemeldinger og hovedoppgaver.

Vurdering: 5

4. ShipServ – en sosiale media suksess i røft farvann

Innhold: Dette innlegget er et ledd i serien med B2B-caser i relasjon til sosiale medier. Og selv om Helena skriver fordelaktig om ShipServ er fokuset først og fremst på hva du som leser kan lære av caset. Men, det handler tross alt om ShipServ og dermed havner det lengre ned på innholdsaksen.

Vurdering: 5

Form: Helena fokuserer på å gi en troverdig og reell framstilling av sakens kjerne. Dermed blir hennes personlige mening om saken uvesentlig og hun skriver i en mer formell tone enn det som kanskje er vanlig på Kjøkkenfesten. Hun formidler informasjonen nærmest som en journalist ville ha gjort.

Vurdering: 4

5. 7 forutsetninger for en god delingskultur

Innhold: Dette innlegget har et klart fokus på brukerens behov (så fremt man aksepterer at delingskultur er et gode).

Vurdering: 9

Form: Hvor personlig og uformell er egentlig Jørgen i dette innlegget? Jeg vurderer det slik at han egentlig er ganske formell, omtrent som han gjengir fakta.

Vurdering: 4

Det gir denne fordelingen:

Taktikkmatrisen for Kjokkenfesten

Uformell og leserfokusert

Selv om dette er bare 5 innlegg som er anlysert tror jeg det gir et visst bilde av hvordan Kjøkkenfesten har framstått den siste tiden. Bildet er fragmentert og gir kanskje ikke et helt tydelig bilde av hvor vi befinner oss.  Men det viser helt klart hva Kjøkkenfesten ikke er: formell og brukt til å skryte av oss selv og våre tjenester. Ingen av innleggene er langt på venstre side, ingen er langt nede.

I mange tilfeller er vurderingen vanskelig. Og jeg leker med en hypotese at når det er vanskelig å gjøre en grov vurdering, for eksempel om et innlegg havner på den høyre eller venstre siden, så gjør det innlegget mindre tydelig og dermed har vanskeligere for å «treffe». Dette er er naturligvis avhengig av mål og målgruppe for innlegget og det kommer jeg tilbake til i et senere innlegg.

Nyttig øvelse for evaluering

Å gjøre denne typen vurderinger er veldig nyttig i mange tilfeller. En måte vi bruker den på er å vurdere alle innleggene til en blogg eller twitterprofil for så å se på hvilke mønstre vi kan se. En hypotese vi ofte jobber etter er at mangel på en tydelig profil eller konsept gjør tiltaket mindre vellykket. Hvis innleggene ligger strødd over hele matrisen er det nemlig ofte slik at tiltaket mislykkes. Ikke klarer bedriften å skape en enhetlig tone og engasjert lesermasse og dermed mister menneskene som driver tiltaket retning og engasjement.

Like etter påske tar jeg for meg hvordan matrisen kan brukes til å måle tiltak og innlegg mot konkrete målsettinger.

Ha en riktig flott påske alle sammen!