Fra taktikk til resultat i sosiale medier

Jørgen Helland

Fra taktikk til resultat i sosiale medier

Digitale tjenester 4 kommentarer

Tiltak i sosiale medier er lite verdt uten målsettinger. Taktikken du velger skal være med på å oppnå disse målsettingene. Målsettingene du setter deg for dine tiltak må være forankret i virksomhet- og/eller kommunikasjonsstrategien. Her er et eksempel på hvordan du kan måle taktikken du velger opp mot to enkle delmål.

Trafikk og engasjement

For mange vil trafikktall og engasjement rundt tiltakene være delmål som er verdt å jobbe mot. Dette gjelder spesielt hvis målet med tiltaket dreier seg om å bygge kjennskap eller å fasilitere debatt. For Kjøkkenfesten er klikk og kommentarer en del av et mye større bilde, men for enkelthets skyld bruker vi disse for å illustrere hvordan blogginnleggene som ble vurdert i forrige innlegg om Taktikkmatrisen bidrar til å nå disse delmålene.

Størrelsen på sirkelen illustrerer antallet klikk og fargen illustrerer engasjementet (mye kommentarer = rødt, få kommentarer = blått)

1. Jeg fant drømmejobben

2. Lose-lose for Vizeum, Kampanje og SAS

3. Den digitale TV-revolusjonen II

4. ShipServ – en sosiale media suksess i røft farvann

5. 7 forutsetninger for en god delingskultur

Mer brukerfokus = mer trafikk og kommentarer

Basert på denne svært enkle evalueringen av våre egne innlegg kan vi si at det ser ut til at jo mer brukerfokuserte (altså oppover i matrisen) vi er i innleggene, jo mer trafikk og kommentarer får vi. Det er nok ingen overraskelse for mange av dere, men det er nærliggende å tenke hva som ville skje hvis vi publiserte innlegg som var høyt oppe på skalaen og som ikke oppnår samme mengde trafikk og kommentarer. Når vi da målsettingene våre?

Dette spørsmålet er relevant når det kommer til Tores innlegg om  den digitale TV-revolusjonen. Det er høyt oppe i matrisen (altså et tydelig utoverfokus), men har lite trafikk og ingen kommentarer. Men i dette tilfellet må vi se bak tallene da dette innlegget ble publisert på et elendig tidspunkt. Ikke bare var det sent i forhold til den aktuelle diskusjonen, men det var også sent fredag ettermiddag. Men det er likevel et poeng i å vurdere om innlegget hadde ført til mer klikk og diskusjon om det var mer polarisert i innholdet og mer løsslupent i stilen.

Klikk og kommentarer kan være feil måleparametre

Mange målsettinger lar seg ikke kvantifisere gjennom klikk og kommentarer. Og det kan godt hende vi ser et godt eksempel på det her. Innlegget Lose-lose for Vizeum, Kampanje og SAS er det aller mest besøkte innlegget, faktisk med over dobbelt så mye trafikk som det nest mest leste. Men det relative engasjementet (altså forholdet mellom trafikk og kommentarer) er mye lavere enn for 7 forutsetninger for en god delingskultur. Dette kan skyldes mange ting, men det er nærliggende å tenke at innlegget faktisk er for polarisert og kritisk til at mange lesere synes det er verdt å kommentere. Selv om vi altså får mye oppmerksomhet kan det altså være feil å se seg blind på bare disse tallene.