Ulike ildsjeler

Jørgen Helland

Ulike ildsjeler

Digitale tjenester 10 kommentarer

I mai skrev jeg om ildsjeler når det kommer til sosiale medier i bedriftene. Erik Eskedal skrev et glimrende oppfølgingsinnlegg om hans histore som profesjonell ildsjel. Men det slo meg at det er stor forskjell på ildsjeler også. Christian Kamhaug i SAS ildsjelshistorie likner nok ikke Eskedals, Steinar Olsen har en ganske annen profil enn  meg. Det eneste felles vi egentlig har er en nysgjerrighet for sosiale medier og vilje til å ta dem i bruk. Hvor godt vi lykkes i vår misjon er avhengig av omstendighetene og av hvor flinke vi er. Et tips til andre ildsjeler er å reflektere over sin egen rolle i bedriften. Hvilken type ildsjel er du egentlig?

Originalen

Den klassiske, originale, ildsjelen er en som brenner for bedriften, som har vært der lenge og som egentlig ikke kan jobbe noe annet sted. Originalen kjennetegnes gjerne av at de har hatt flere typer roller i bedriften og kjenner kulturen godt. Noen har holdt på med sosiale medier lenge og for noen har bruken av sosiale medier vært en naturlig videreutvikling av det de ellers holder på med.

Originalen som representerer bedriften i sosiale medier er mer opptatt av bedriften enn egen merkevare. De oppleves genuine og som fysiske manifestasjoner av bedriftens verdier.

Styrker: Inngående kunnskap til kulturen og systemene innen bedriftene. Har ofte et smittende engasjement og framstår alltid med troverdighet når bedriften representeres.

Svakheter: Problemer for å heve blikket og se bedriften fra utsiden. Noen originaler gjør så mye uten å få annet enn skulderklapp at deres bidrag undervurderes.

Nøkkel til suksess: Definer rollen din og bygg din egen posisjon ved å vise hva du faktisk bidrar med. Og sørg for at du lærer mer om det der ute.

Nerden

Desverre er det fremdeles mange som forbinder internett og sosiale medier med sosialt inkompetente «datafolk». Nerden i denne sammenheng er nok derimot ikke utelukkende knyttet til teknisk kompetanse, men heller den overliggende antakelsen om en person som kan litt for mye og som blir sett på som en outsider. Dette skyldes både lavt kunnskapsnivå hos kollegaene, men også at idsjelen ikke har vært flink nok til å synliggjøre egen kompetanse og resultater.

Styrker: Kan ofte mye om de ulike plattformene og har praktisk erfaring. Dette kan brukes til å begrense usikkerheten hos andre. Nerdene er ofte flinke til å bidra til løsninger og det er en uvurderlig egenskap når nytt vann skal pløyes.

Svakheter: Nerden tillegges ofte egenskaper de ikke har og tas ikke med i avgjørende samtaler. Nerdene kan også bli litt for egoistiske på egen kunnskap og noen har en lei tendens til å se ned på de som ikke kan like mye.

Nøkkel til suksess: Vær løsningsorientert – gjør deg uunnværlig i en hver diskusjon ved å kunne «alt» om det du er god på og hva de andre synes er vanskelig. Du må også evne å se bedriften som en helhet og å tilpasse dine budskap til mottakerne. Vet de ikke hva Facebook Places er? Vel, så forklar det som du ville forklart det til en femåring.

Kommunikatøren

Den største gruppen med ildsjeler jeg støter på til daglig er de som jobber med kommunikasjon og som har sett lyset. Enten dette kommer fra løsninger på profesjonelle utfordringer som har gitt resultater eller det kommer fra personlig erfaring med Facebook og blogging, så er kommunikatøren den gruppen ildsjeler som vanligvis får mest gjennomslag internt i bedriftene. Her i Halogen tilhører jeg absolutt denne gruppen og vi fremstår gjerne som predikanter med litt for mye engasjement og litt for lite respekt for andres fag og prosesser.

Styrker: Ser sosiale medier i et kommunikasjonsfaglig perspektiv og klarer ofte å formidle dette til andre deler av bedriften. Ofte flink til å trykke på de riktige knappene hos ledelsen.

Svakheter: Er ofte en flinkis som bruker for mye tid og krefter på utforming av budskap i stedet for å bare være med i dialogen. Gjør også ofte den feilen i å argumentere slik at vi oppfattes som «alt er kommunikasjon» (det er selvfølgelig produktene og tjenestene bedriftene egentlig lever av).

Nøkkel til suksess: Internkommunikasjon og eksterne resultater. Sørg for at du viser hvorfor tiltakene dere styrer med er viktige og hjelp andre med å forstå hva dette er og vis hva det kan være for arbeidsområder som ellers har lite med kommunikasjon å gjøre.

Den innleide

En del norske bedrifter bruker konsulenter for å drive den interne satsingen på sosiale medier, om det enten er gjennom konkrete prosjekter eller løpende rådgivning. For en del kunder fungerer vi i Halogen som innleide ildsjeler i bedrifter som satser på digitale kanaler.

Styrker: Vi har lettere for å se analytisk på en bedrift og vi kan se tiltak fra utsiden og innsiden samtidig. Vi har også mye mer spredt erfaring på kryss og tvers av bransjer og plattformer som det i mange tilfeller vil være vanskelig for bedriftene å tillegne seg på egen hånd.

Svakheter: Det er vanskelig å utvikle god nok empati for alle kunder og vi kan rett og slett ikke bli like godt kjent med alle innvolverte. Dette gjør at vi alltid er «en fra utsiden» og kan ikke gå virkelig dypt i hvordan bedriftene er skrudd sammen.

Nøkkel til suksess: Troverdighet og resultater. Når kundene betaler for hvert minutt du jobber for dem, eller for konkrete leveranser, er er du avhengig av å levere. Men du må også være klok i alt du sier – selv den minste slengbemerkning om konkurrenter eller samarbeidspartnere kan redusere troverdigheten din.

NB: Det er en viktig distinksjon på det å bruke innleid hjelp til å representere bedriften og til å bruke innleid hjelp til å kjøre interne prosesser rundt sosiale medier. Førstnevnte, gjerne representert ved klassisk ghostwriting av blogginnlegg og veggmeldinger på Facebook, bør bedrifter vokte seg for da det kan lure samtalepartnere til å tro at de snakker med menneskene i bedriften. I tillegg er det en kortsiktig strategi siden bedriften selv ikke lærer mye av et slikt samarbeid.

Proffen

Digital spisskompetanse er det mange større bedrifter som har et skrikende behov for. Og noen av dem sikrer seg dette ved å ansette noen med det formål at de skal være de interne pådriverne for digitale og sosiale medier. De får gjerne titler som Community Manager eller Dialogansvarlig og får både strategiske og praktiske arbeidsoppgaver, som for eksempel å være ansvarlig for Facebooksida og Twitterkontoen.

Styrker: De virkelig proffe har en grundig forståelse for dynamikken i sosiale medier og hvordan bedriften best kan bruke dem til ulike prosesser. I dagens marked er deres kompetanse så ettertraktet at de vil ofte også få en relativ stor grad av intern anerkjennelse tidlig. De kan ting som de ikke kan og kunnskap er makt.

Svakheter: Det vil alltid ta lang tid før de blir kjent med arbeidsgiveren og organisasjonen. De er også avhengige av å få resultater raskt, noe som kan føre til at bedriftens tilstedeværelse blir for stor og omfattende for raskt.

Nøkkel til suksess: Evne til å spille kollegaene bedre. Det hjelper ofte lite om bare ildsjelen forstår hva som trengs å gjøres og klarer å agere i sosiale medier. Jeg tror at de proffe ildsjelene må fungere i et team og være flinke til å heve kompetansen til de rundt seg, samtidig som de må evne å se nye sider ved sin egen bedrift.