Sosiologisk innsikt gir bedre målgruppeforståelse

Lillian Olsen

Sosiologisk innsikt gir bedre målgruppeforståelse

Tjenestedesign Ingen kommentarer

Helt fra jeg studerte markedsføring på NMH på nittitallet har jeg strevd med å forstå hvem som er de naturlige målgruppene til et produkt. Å koble demografi med holdninger/verdier har alltid vært gjort, men jeg har personlig ikke fått særlig mye ut av disse målingene. Problemet er jo at folk ikke gjør det de sier. Tvert i mot, de svarer utfra hva de tror forventes eller hvordan de selv mener ting skulle vært.

Hvordan får du bedre innsikt i målgruppene dine?

Feilkildene i tradisjonelle målgruppeundersøkelser er massive. En grunn til det er at vi spør folk hva de synes, enten det er gjennom fokusgrupper eller spørreundersøkelser. Svarene kan påvirkes av humøret, situasjonen, forventninger etc. Poenget er at folk ikke alltid snakker sant i forhold til det de faktisk gjør.

Min tidligere foreleser i kvalitative metoder, Elisabeth Falck, mente løsningen på problemet kunne ligge i observasjon. Ved å se hva folk gjør fremfor hva de sier de skal gjøre får du mer valide data. Det er vel og bra, men det er også en usedvanlig kostbar prosess.

I Halogen gjør vi nettopp observasjon når vi brukertester løsningene for våre kunder. Dette er folk som representerer den definerte målgruppen og som settes til å prøve våre løsninger. Men hvem vi skal nå, hvordan vi skal nå dem og hvordan vi faktisk kan påvirke dem er avgjørende for effektivt målgruppearbeid.

Merkevarer differensierer

Hvorfor vil halvparten av Norge eie en BMW og den andre halvparten ikke vil bli sett i en slik bil for sitt bare liv? Jo, det handler om hvem vi er, vil være og de signalene vi sender ut gjennom de produktene vi velger. Vi velger merkevarene vi omgås og den franske sosiologen Bourdieus lære peker på at vi differensierer oss via signaler som enten er knyttet til kulturell eller økonomisk kapital. Disse to verdisettene er i stor grad med på å forme oss som forbrukere. Denne innsikten kan bedriftene dra nytte av.

Innsikten vi trenger for å vite hvordan vi skal tilpasse vår kommunikasjon mot kunder og andre målgrupper finnes altså i sosiologien. Vi tror at norske bedrifter trenger bedre beslutningsstøtte for strategisk markedsarbeid.

Vi allierer oss med eksperter på målgruppeinnsikt

Dette er en av grunnene til at vi i Halogen inngår samarbeid med reklameveteranene Jan Blichfeldt og Dag Inge Fjeld, og sosiolog og samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen gjennom selskapet BTF Innsikt.

BTF Innnsikt er de fremste eksponentene for verktøyet for målgruppeinnsikt, Sosioraster i Norge. Vi vil bruke verktøyet i vårt arbeid for å finne svar på fundamentale spørsmål som: Hvem er egentlig målgruppen? Hva er kundene mine egentlig er opptatt av? Hvordan kan jeg treffe bedre med kommunikasjonen? I hvilken del av markedet kan jeg vokse lettere i enn andre?

Vi gleder oss til samarbeidet!