Hvor enig må man være?

Jørgen Dalen

Hvor enig må man være?

Fra Halogen 11 kommentarer

Foregår det en intens diskusjon rundt ideer på din arbeidsplass? Ikke det nei. Da har du faktisk en grunn til bekymring.

Bilde tatt av Jørgen Dalen
Bilde tatt av Jørgen Dalen

Norge er blant de minst innovative landene i Europa. Er det fordi vi er for opptatt av å være enige?

Forutsetninger for innovasjon

Vi hører ofte at gode relasjoner er viktig for godt samarbeid. Nyere forskning viser at tillit mellom mennesker er en forutsetning for å lykkes i prosjekter, men bare opp til et visst punkt. Blir tilliten og enigheten for stor går det ut over innovasjonen. 

Sunne og usunne konflikter

All konflikt er naturligvis ikke bra. Destruktive konflikter bunner ofte i ulike personlige agendaer. De suger energien ut av oss og kan i verste fall ødelegge folks karriere. Konflikter om ideer derimot, driver temperaturen opp og kan få frem det beste i oss.

Stor takhøyde – the x factor

Hvor komfortabel er du med meningsforskjellene i ditt miljø? Takhøyden varierer mye fra sted til sted. Den er ikke like viktig hvis organisasjonen primært har en konserverende funksjon, men den er definitivt et av bumerkene til muliggjørende virksomheter.

Ekte samarbeid

Formålet med samhandlingsprosjekter er ikke å skape mest mulig harmoni og enighet. Ekte samarbeid krever personlig engasjement. Da er et visst konfliktnivå uunngåelig.

Følg meg på Twitter: JorgenDalen