Norsk arbeidsliv ved et veiskille

Jørgen Dalen

Norsk arbeidsliv ved et veiskille

Tjenestedesign En kommentar

Mange av endringene i arbeidslivet fremover (eldrebølge, mangfold, motivasjon) har en ting til felles: de kan slå både positivt og negativt ut, avhengig av hvordan vi håndterer dem. 

Endring i motivasjon

Dagens nyutdannede har skyhøye krav til sine arbeidsgivere. En interessant studie ved MIT viser hvordan faktorer som autonomi, mestring og samfunnsnytte er mer motiverende enn penger, spesielt for jobber som setter høye krav til problemløsning og kreativitet.

Bedrifter som har lønnsslippen som viktigste argument kan fort se langt etter de største talentene.

Økende mangfold

Det kommer stadig mer empiri som støtter at kognitiv diversitet er viktigere enn individuelle evner når en gruppe skal løse problemer. Samtidig vet vi at høy grad av mangfold kan føre til mindre tillit og konflikter hvis den ikke ledes på riktig måte. Hvordan kan Norge nyttiggjøre seg det økende mangfoldet uten at det går på bekostning av tilliten?

Eldrebølgen

De eldre er en ressurs, javisst. Hvis de ikke greier å overføre kunnskapen til neste generasjon blir det mindre hold i den påstanden. I dag ser vi for ofte både i små og store virksomheter at mange jobber mest sammen med jevnaldrende, mens kunnskapsoverføring fra mer erfarne medarbeidere blir neglisjert.

Kunnskapstinget 2011

Dette er noe av det jeg er opptatt av for tiden – de er også temaer jeg skal utdype på Kunnskapstinget 2011. Kanskje ses vi der?

Følg meg på Twitter: @JorgenDalen