Hvorfor er intranett så kjedelig?

Tone Nordbø

Hvorfor er intranett så kjedelig?

Digitale tjenester, Tjenestedesign 34 kommentarer

Vegard Iglebæk skrev nylig Død over intranettet, og nevner apps og sosiale medier som et alternativ til det tradisjonelle intranettet. Jeg tror derimot at det er mange firmaer der ute som trenger et slikt intranett, men trenger det å være så kjedelig som dagens intranett gjerne er? Vi hører mye snakk om hvordan morgendagens intranett kan bli, og nå er vi kommet dit at vi faktisk kan gjøre noe med det.

Både vi i Halogen og mange andre bruker mye tid på å lage store intranett som daglig blir brukt i arbeidet til mange mennesker. Det som gjerne finnes på intranett er innhold av typen nyheter, arbeidsstøtte, organisasjonsoversikt, profilsider, arbeidsrom og annen samhandling. Målet er gjerne å gjøre de ansattes arbeidshverdag mer effektiv og muliggjøre samarbeid mellom personer som jobber med de samme tingene.

Og det er jo kjempefint.

Men hva med den følelsen man får når man besøker en god nettside, eller bruker et interaktivt produkt, hvor man rett og slett blir glad over at man har oppdaget den nettsiden eller produktet, hvor er den følelsen når det gjelder dagens intranett?

Brukeropplevelse

Det er selvsagt fullt mulig at Marta som jobber med innkjøp hos Offentlig selskap X blir kjempeglad for at hun på det nye intranettet deres lettere kan finne skjemaet for å bestille nye penner, men hva med den overordnede brukeropplevelsen?

Hva er egentlig brukeropplevelse? Det finnes mange definisjoner på hva brukeropplevelse er, Donald Norman introduserte begrepet brukeropplevelse for oss, og jeg liker det han sier i ”Emotional design: why we love (or hate) everyday things”, at vi synes produkter er lettere å bruke når de får oss til å føle oss bedre. Får intranettet ditt brukerne til å føle seg bedre?

Når vi lager prosjektrom i den fysiske verden, passer vi på at det er gode pulter og stoler, fine bilder på veggene, at luften og kaffen er god for at kreativiteten og effektiviteten skal være på topp, gjøres det tilsvarende grep når det lages samhandlingsrom på intranett også?

Teknologiske rammebetingelser

Jeg tror at alt for mange av intranettene som finnes i dag er ”safe”,  de gir brukerne det de trenger og det som kan være kjekt å ha, men de gir gjerne ikke brukerne det lille ekstra, og her er det viktig det Vegard sier, at dette forutsetter at både leverandører og kunder våger å eksperimentere og ta risikoen.

På intranett opplever vi i større grad at kundene har gått til anskaffelse av en teknologisk plattform før man har begynt å tenke på brukeropplevelsen. Dette legger rammer på hva man kan få til når det gjelder løsninger for morgendagens intranett. Design with constraints er bra, men for strenge rammer kan kvele kreativiteten.

Stig og Stein ville her sagt at bruksanvisningen kommer i veien for kreativiteten i innovasjonssirkelen, altså at man henger seg for mye opp i regler til at man kan bli skikkelig kreative.

Hva kan man gjøre for å gi intranettbrukerne en super brukeropplevelse?

For det første bør man slutte å snakke om morgendagens intranett og heller gjøre noe med det. Noen ting man kan gjøre i den forbindelse er for eksempel:

  • Mer interaksjon og lek på en måte som gir gevinst for brukerne
  • Gjøre intranettet mobilt
  • Infographics og dashboards for å vise den nyttige informasjonen istedenfor å tvinge brukeren til å lese lange tekster
  • Bruke elementer fra spill, f.eks for å fylle ut personprofiler
  • Personalisering av intranettet for forskjellige brukere, på en så bra måte at brukerne faktisk tar dette i bruk

Har du andre forslag til hva som kan gjøre intranett gøy? Eller vet du hvorfor så mange fortsetter å lage kjedelige intranett nå når det er fullt mulig å heller lage fremtidens intranett?