Sosiale intranett – ansatte er ikke fornøyde

Tone Terum

Sosiale intranett – ansatte er ikke fornøyde

Digitale tjenester, Tjenestedesign 16 kommentarer

På intranett er 2.0 funksjonalitet og sosiale medier effektive verktøy i arbeidshverdagen. Medarbeidere bruker allerede sosiale medier privat, men en større undersøkelse viser at verken ansatte eller ledelsen er fornøyd med innmarsjen av sosiale medier i bedriftene. Da blir det jo kjedelig!

Sosiale medier oppleves som dårlige

Resultater fra en stor internasjonal undersøkelse fra i sommer viser at bare rundt en fjerdedel av ansatte vurderer sine interne sosiale medier som gode. Det er faktisk flere som vurderer verktøyene som dårlige eller veldig dårlige. Det sier seg selv at bruken blir deretter. (”The Social Intranet Study” utført av Prescient Digital Media i samarbeid med IABC Research Foundation).

Dette er på tross av at det å finne kompetanse og personer er den viktigste funksjonaliteten på et hvert intranett. Hvorfor er det sånn? Har ikke sosiale medier livets rett i intranett, eller er det for prematurt å innføre sosiale medier i arbeidslivet?

 

Teknologi fremfor organisasjonsutvikling

Mange implementerer ny teknologi ukritisk, og har mindre fokus på hvordan dette skal innføres  i organisasjonen. Ofte ser vi at IT er pådriver og innkjøper av nytt intranett. For at ny teknologi skal fungere må både ansatte og interne prosesser følge. Teknologi gir nye muligheter, men driver ikke organisasjonsutvikling av seg selv. Heller ikke endrer ny teknologi alene måten det jobbes på.

Sosiale medier i intranett vil bare fungere om organisasjonen får opplæring, det kommuniseres godt rundt hensikt og de støtter forretningsmål. Dessverre skjer heller ikke dette av seg selv.

Kanskje er det sånn at ansatte som liker sosiale medier ikke synes jobbverktøyene fungerer like godt som facebook, mens de som ikke liker sosiale medier synes jobbverktøyene er for like de som brukes privat?

 

Store forskjeller blant våre kunder

Hos våre kunder ser vi store forskjeller på integrering av sosiale verktøy i intranettene og hvordan de blir tatt i mot av de ansatte.

Noen har valgt å gå langt, og gi de ansatte stor frihet med tanke på hva som publiseres i løsningen, og hva man som ansatt kan kommunisere eller kommentere på. Likevel tar det tid før ansatte benytter seg av denne  muligheten. Kanskje man faktisk ikke belønnes for å være synlig på intranettet, men heller for å gjøre jobben sin i det stille? Her ser vi også store kulturelle forskjeller. Asiatiske ansatte er langt mer tilbøyelig til å kommentere saker på intranettet, og gjerne skryte uhemmet av ledelsen. Dette ser vi lite av blant norske ansatte, men også her kan engasjementet i kommentarfeltet være stort på aktuelle saker.

På internett er det problem med kommentarer som ikke er stuerene. All erfaring viser at på arbeidsplassen holder ansatte seg innenfor normene for akseptabel oppførsel, her er man ikke anonym.

Det at alle kan se din tilstedeværelse, kan kanskje opplevelse som påtrengende? Men det er også noe som gjør at man effektivt kan få kontakt med kolleger en trenger å samarbeide med.

Morgendagens intranett

I noen organisasjoner vi jobber med har ledelsen gått foran med et ønske om å være 2.0, mens brukerne ikke ønsker dette i sin arbeidshverdag. Kanskje det er et generasjonsskifte her? Morgendagens ansatte har vokst opp med sosiale medier, og har dette under huden. Fremtidens intranett er sosiale, og lar ansatte jobbe sammen effektivt. Dette krever at de interne verktøyene holder samme kvalitet som de ansatte bruker privat på fritiden, og at nye verktøy innføres i organisasjonen på en god måte.

Jobber du med intranett? Her er noen tips for sosiale intranett.