– Deling er bra for business

Vegard Iglebæk

– Deling er bra for business

Digitale tjenester 2 kommentarer

– Schibsted gjorde deling av suksesshistorier til det viktigste elementet på den årlige lederkonferansen. Det har vi fått mye igjen for, sier Einar Hålien, organisasjonsdirektør i Schibsted.

Gi folk spillerom

– Det har vært en markant og økning i kontakt og relevant samarbeid på tvers av bedriftene våre. Jeg er overbevist om at dette påvirker lønnsomheten positivt, mener organisasjonsdirektøren.

Hålien gir mye av æren for den positive utviklingen til et redesign av lederkonferansen i 2008. Arrangementet gikk da fra å være en klassisk konferanse der noen få hadde taletid, det vil si toppledelsen, til økt involvering av deltakerne.

Nå brukes halvparten av den to dagers lederkonferansen til å dele suksesscase og beste praksis. Deltakerne står i sentrum. Toppledelsen lytter og diskuterer på lik linje med de andre.

Resultater:

  • vellykkede satsinger har blitt kopiert fra ett marked til et annet
  • økt lønnsomhet på grunn av lavere utviklingskostnader
  • bedre nettverk fordi folk stoler mer på hverandre
  • stolte medarbeidere fordi de blir verdsatt utenfor deres daglige arena

FINN.no bidro til svensk suksess

Aftonbladet er Sveriges største avis og eies også av Schibsted. På lederkonferansen i 2008 hørte representanter fra Aftonbladet en av lederne i FINN.no fortelle hvordan de hadde utviklet reiseportalen sin, finn.no/reise. Ett år seinere stod Aftonbladet på scenen og fortalte hvordan de hadde kopiert, tilpasset og lansert sitt eget nettsted for kjøp av reiser på rekordtid i det svenske markedet: Destination.se.

I samarbeid med Finn.no utviklet Aftonbladet nemlig reiseportalen med kortere utviklingstid og lavere kostnader simpelthen fordi de slapp å finne opp hjulet på nytt. Få måneder etter lanseringen i 2009 hadde nettstedet blitt markedsleder i Sverige.

Design

Schibsteds arena for deling er døpt “Schibsted Fair”. Der deles beste praksis og suksesser.

Årets seanse gikk av stabelen i oktober. Da kunne ca 300 deltakere velge mellom 28 korte foredrag om hvordan datterselskapene har lykkes med å adressere avgjørende utfordringer.

Konferansedesign:

  • 300 ledere og nøkkelpersoner
  • 28 foredrag à 15 min
  • Presentasjon og påfølgende diskusjon i mindre grupper (ca 25 personer per foredrag)
  • Foredragene følger tett i tett, folk beveger seg mellom ulike rom og tema

Det er enklere sagt enn gjort å skape en kultur for å dele. Men med Schibsted Fair knekte de koden. I løpet av et par år befestet konsernet et konsept som nå har spredt seg til nye arenaer internt: I dag har blant annet salgsmiljøet etablert en liknende initiativ.

Eksperimenteringen har med andre ord gitt resultater og mersmak på å teste ut nye samarbeidsformer.

Tillit utgjør grunnsteinen

På forsommeren møttes de 50 øverste lederne i konsernet for et par dagers jobbing med konsernets strategi. Der brukte de noe tid på å dele uferdige prosjekter og utfordringer de strevde med i sine lokale markeder. Dette ble gjort i mindre grupper, men med folk de ellers aldri ville diskutere problemstillingene med. Den dialogen ville ikke funnet sted noen år tilbake, i følge organisasjonsdirektøren.

– Jeg ønsker mest mulig organisasjonsuavhengig samarbeid i vårt konsern. For å trigge dette må folk erfare at det er trygt å dele. Det krever tillit, hevder Hålien. Han understreker at ofte er HR- og organisasjonsutviklerne best rustet til å tilrettelegge for arenaer som engasjerer og skaper tillit blant folk. Den muligheten bør de gripe.

Sosialt intranett neste?

Schibsted ønsker å legge til rette for bedre deling internt også utenfor arenaer som foregår ansikt til ansikt. Han sier det er naturlig å betrakte intranettet som neste steg.

– Formålet er å få opp utviklingshastigheten. Time to market må ned. Å få gode løsninger ut på intranettet er en quick win, avslutter han.

Hva mener du?

Hvordan kan virksomheter stimulere til deling? Har du erfart noe liknende som Schibsted sitt initiativ? Fortell gjerne hva som fungerte (eller ikke fungerte).