Sosiale medier for ledere

Jørgen Helland

Sosiale medier for ledere

Digitale tjenester 5 kommentarer

Jeg jobber ofte tett med ildsjeler og andre prosjektmedarbeidere med strategi, taktikk og drift av tiltak i sosiale medier. Disse har ledere som legger føringer for alle aspekter ved tiltakene, også på dette nivået må kompetansen på sosiale medier nå heves. Her er noen velmente råd til dere som leder mennesker som jobber med sosiale medier.

Sørg for kompetansebygging og -spredning!

Det er helt klart en styrke ved det norske arbeidslivet at vilje og evne ofte fører til ansvar. Og fagfeltet sosiale medier er nytt og for mange bedrifter helt upløyd mark. Det betyr at ledere mye ansvar til noen få medarbeidere. Dette ansvaret krever ofte både kommunikasjonsmessig fintfølelse, serviceinnstilling, kreativitet og god indoktrinering i bedriftens kultur og strategi.

For at nøkkelmedarbeiderne skal lykkes med tiltakene i sosiale medier må de få mulighet til å skape en kunnskapsbase som spres internt i bedriften. Dette er ikke alltid like lett, for i en hver bedrift finner man både fordommer, halvtygde sannheter og rotnorsk skepsis til nyvinninger. Det er både hvordan ledelsen håndterer frykten for endring og nøkkelmedarbeideres evner til å formidle kunnskap som er avgjørende. Men ansvaret ligger først og fremst hos ledelsen.

Hvis dere har kommet fram til at dere skal gjøre tiltak i sosiale medier, må ledelsen gi nøkkelmedarbeidere frihet og ansvar til å øke kompetansen internt. Dette kan gjøres slik:

  • Gi nøkkelmedarbeidere ansvar for både resultater og for læring – vær altså tydelig på hva bedriften skal oppnå og hva bedriften skal lære
  • Sørg for at de lager relevante målsettinger for prosjektene – målsettingene må altså være operasjonelle og må forplikte nøkkelmedarbeiderne til innsats (takk til Gro Elin Hansen for inspirasjon til dette punktet)
  • Gi nøkkelmedarbeiderne ryggdekning for å bruke tid på ting som gjerne ikke passer inn i de «vanlige» parametrene for resultater.
  • Støtt opp under tiltakene – mange ledere er «med på denne sosiale medier greia» for så i neste øyeblikk vitse om tåpelighetene på feisbuk – et regelrett slag i ansiktet til dem som prøver å få dette til å fungere.
  • La organisasjonen ta del i resultatene og tiltakene – ikke la kunnskapen være utelukkende på noen få hender

20/80 – investering og drift

For mange ledere er kommunikasjon noe man kjøper. Markedssjef setter seg gjerne ned med reklamebyrået, og mediabyrået og bestemmer hvordan bedriften skal framstå og så lager ekspertene tekst og grafisk materiell for å plassere det «der målgruppen er». For mange vil dette også være en velfungerende modell i sosiale medier, det går fint å leie inn tekstforfattere for å skrive meldinger på Facebook eller morsomme twitterfeeds, men det er både dyrt og en svært kortsiktig tankegang.

Sosiale medier fordrer at det er mennesker som kommuniserer. Dialogen er utveksling av budskap mellom to eller flere parter.

Som leder må du forstå at noen skal drive disse tiltakene, nesten uansett. Det betyr at du i utgangspunktet bør tenke at du skal bruke 20% av ressursene på lage strategier og bygge flotte sider på facebook og 80% brukes på menneskene bak, altså driften av tiltak.

Hvor mye tid skal vi bruke på sosiale medier?

I en tidlig fase må nesten man nesten svare «så mye som trengs». For uten et visst antall følgere på Facebook, uten en gitt mengde blogginnlegg eller en viss mengde med tid og meldinger på Twitter, er det helt umulig å gi et konkret svar på tidsbruk. Bedriften må lære. Og tidsbruk, samt effektiviseringen av tidsbruk, er noe dere må gjør en kontinuerlig vurdering av samtidig som dere øker tilhenger- og lesermassen.

Dette skaper ofte friksjon og usikkerhet rundt prosjektene og bedrifter liker forutsigbarhet. Så jeg anbefaler at ledelsen er tydelig på hvor mye tid som er altfor mye. Og se det over en gitt tidsperiode. En dag kan det være mye pågang, da tar det plutselig hele dagen, for så å være 15 minutter spredt over resten av dagene.

Problemet ligger ofte i hvordan medarbeiderne rapporterer tidsbruken og disse systemene er så godt som aldri laget for å rapportere «6 minutter på Facebook». Likevel er det et viktig paradoks i dette med rapportering: organisasjoner gjør ting som ikke måles og ikke er effektivt absolutt hele tiden. Bedriftens organisasjonskultur er nemlig gjerne slik at e-poster, telefonsamtaler, pressemeldinger, reklamebriefer, rapporteringsmøter og alt det som «bare gjøres» ikke er underlagt det samme rapporteringsregimet. En relevant paralell er også at bedrifter sliter med å få brukt ressurser på sosiale medier (f.eks noen tusenlapper på annonsering på Facebook), mens de kan bruke millioner på betalt reklame. Det ligger i kulturen og ledere må være bevisst på hva disse kulturelle føringene er. Lederne er kulturen.

På den andre siden skal dere ikke gjøre tiltak i sosiale medier som ikke kan måles i bedriftens interne valuta. Da må dere ha en strukturert tilnærming til intern læring, for eksempel ved at dere i en kort periode detaljrapporterer alt, sosiale medier, pressekontakter og hele røkla. Da har dere et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre hva som er hva.

Unngå å ikke lære

Det er nesten enklere å si hva dere ikke skal gjøre enn det dere bør gjøre. Så det er akkurat det jeg gjør:

  • Ikke ha tid og ressurser til å gjøre de viktigste tingene på de riktige tidspunktene – for eksempel å la være å skrive blogginnlegg i en lanseringsfase. Da har dere allerede lagt grunnlaget for fiasko.
  • Flytte på medarbeidere som har begynt å lære – da mister dere kompetansen på plattformen og fingertuppfølelsen for dere tilhngere
  • Pakke inn SoMe i en rigid struktur som fjerner all glede og personlig engasjement – ingen kommer noen vei med sosiale medier med mindre medarbeiderne har mulighet, motivasjon og glede ved å gjøre dette
  • Undergrave tiltakene i sosiale medier ved å ikke behandle dem med det alvoret de fortjener

Til syvende og sist handler lederes forhold til sosiale medier seg om læring. En hver organisasjon er i disse tider prisgitt at medieforbruket endrer seg, at en hel generasjon er innom på Facebook hver eneste dag, at Twitter formidler nyheter raskere enn nyhetsmediene. Endringer utenfra fører til interne endringer. Hvordan skal din bedrift lære raskere og bedre?