Sosiale medier-konsulenter – Er det nødvendig, da?

Henriette Hedløv

Sosiale medier-konsulenter – Er det nødvendig, da?

Digitale tjenester 11 kommentarer
Sosiale medier - konsulenter
Bildet under Creative Commons lisens av Brisbane Falling

Det foregår en debatt på Kampanje.com (med bl.a. Joakim Vars Nilsen og vår egen Nils Ola Bark) og om behovet for sosiale mediekonsulenter, deres rolle og fremtidsutsikter. Halogen og jeg har blitt nevnt i denne sammenhengen og det er åpenbart er et behov for mer generell kunnskap om temaet. Derfor føler jeg behovet for å nyansere bildet og samtidig knuse noen myter rundt hva vi såkalte sosiale medier-konsulenter egentlig bedriver tiden med.

Er jeg en «sosiale medier-konsulent»?

Jeg brenner for sosiale medier. Og jeg kan mye om mulighetene virksomheter har og hva som skal til for at de skal lykkes. Men, store deler av jobben min er ganske «klassisk» kommunikasjonsrådgivning med fokus på digitale flater. Mange prosjekter vi gjør inneholder mye mer kommunikasjon gjennom andre flater enn Facebook, Twitter og blogger. Og de aller fleste av dem har også forgreininger langt utover digitale flater. Det bildet som skapes av oss som ensporede, teknologifokuserte nerder stemmer rett og slett ikke.

Derfor er jeg skeptisk til begrepet «sosiale medier-konsulent» fordi det gir en unaturlig avgrensing mellom sosiale medier og de andre flatene. Og i Halogen er faktisk avgrensingen mer unaturlig enn noe annet sted.

Strategiske valg som lønner seg

Sosiale medier er, isolert sett, en liten del av virksomheten vår. Det største fagmiljøet vårt er fortsatt å utarbeide digitale strategi, og designe gode brukeropplevelser på alle digitale flater. Vi har store fagmiljøer innen intranett, applikasjoner, webanalyse og design. Vi har derimot tatt derimot et strategisk valg  som har gjort at vi nå er et av landets mest anerkjente miljøer innen sosiale medier.

For 3-4 år siden bestemte vi oss for å spisse kompetansen til noen få av digitalrådgivere med utgangspunkt i deres «opprinnelige» fagområder;  sosiologi, intern/ekstern kommunikasjon, innovasjon, markedsføring og samhandling.

Vi har fått lov til å studere trender og utvikle nye modeller med utgangspunkt i tradisjonell metodikk for markedsføring, kommunikasjon og forbruker adferd. Disse har vi delt med omverdenen, testet ut, implementert og justert i tett samarbeid med kundene våre.

SoMe-arbeid på ulike nivåer

Vi har mange forskjellige kunder med ulike, men ofte komplekse utfordringer i møte med de nye mediene. Derfor består arbeidet vårt av en salig blanding av strategisk og taktisk rådgivning, og operasjonell gjennomføring.

  • Strategisk helhet – vi tror på helheten, og med utgangspunkt i en kundes overordnede strategier, analysere oss frem til hvordan sosiale medier kan bli en forlengelse av virksomheten som helhet, og som en naturlig del av andre aktiviteter både online og offline mot ulike interessenter.
  • Taktiske grep for å løse konkrete utfordringer – Jobbing på taktisk nivå handler i større grad om å definere medienes rolle for å løse konkrete problemstillinger eller utnytte nye verdiskapende muligheter på kort og lang sikt. På taktisk nivå tar vi utgangspunkt i metodikk som er spesialutviklet for de nye mediene. Et eksempler er taktikkmatrisen, og den jeg er inne på i denne artikkelen i Kampanje.
  • Operasjonalisering – noen skal gjøre jobben – En god strategi og taktiske rammeverk er helt nødvendig, men noen må gjøre jobben med å gjøre dette håndfast og levende. Derfor leverer vi integrerte kampanjekonsepter (i samarbeid med PR-, medie-, og reklamebyrår), lager tilpassede facebooksider, bloggkonsepter og ikke minst kompetanseheving hos virksomhetene, både gjennom kursing og oppfølging rundt drift av tiltak.

Heltene i det nye medielandskapet

Til slutt vil jeg hylle de virkelige heltene i det nye medielandskapet; 
Ildsjelene rundt om i bedrifter som jobber døgnet rundt med å få til nødvendige endringer i eget hus, og som uten å bli betalt for det, med glede deler av sine erfaringer med alle som ønsker å lære. Disse ildsjelene er kanskje de fremste ekspertene.  

Vi lever av at disse ønsker oss velkommen som sparringspartnere.

En genuin delingsglede, nysgjerrighet og et sterkt ønske om å utvikle egen kompetanse,  har gjort både dem og oss til synlige blant spesielt interesserte kommunikasjons- og markedsfolk i Norge. Det er vi stolte av!