Målgruppeinnsikt og digital strategi

Tore Tomasgaard

Målgruppeinnsikt og digital strategi

Fra Halogen 6 kommentarer

MålgruppeinnsiktMerkevarer eksisterer fordi de leverer på differensierte og relevante løfter, gang etter gang, år etter år. I konkurranseutsatte bransjer blir dette mer og mer krevende. Disruptive forretningsmodeller hvor «godt nok» kan underminere aktører i en bransje som har levd godt av gode marginer er en utfordring. Forbrukerne googler snart alt i forkant av viktige kjøp og WOM effekten i sosiale medier er sterkere enn noen gang tidligere.

Hva skal til for å forstå forbrukernes digitale medievaner og hva er det som gjør at nettopp dine kunder forblir dine kunder? Hva er normalt i forhold til frafall av kunder? Hvorfor forsvinner kundene til konkurrenten og er retningen og valg av kommunikasjon for merkevaren riktig i forhold til faktisk posisjon i markedet? Hva er en lønnsom digital strategi for din bedrift?

Halogen & BTF Innsikt = digital innsikt

I september i år kjøpte Halogen 30 prosent av Blichfeldt, Tangen & Fjeld Målgruppeinnsikt AS som er Norges første rene målgruppeinnsiktsbyrå. BTF målgruppeinnsikt jobber med forbrukerinnsikt i et sosiologisk perspektiv gjennom målgruppeverktøyet Sosioraster. Modellen til Sosioraster deler forbrukeren inn i 9 ulike målgrupper og forklarer forbrukernes ulikheter og likheter med vekt på livsstil, forbruk og smak.

Årsaken til at vi investerer i målgruppeinnsikt er selvsagt for å kunne levere enda bedre tilpassede løsninger til kundene våre. Det sikreste valget for å lande en digital strategi med en løsning som er tilpasset tiden vi lever i er å sørge for at løsningen samsvarer med forbrukernes forventninger, gode brukeropplevelser og målgruppeinnsikt som tydeliggjør retningen man jobber etter.

Hvorfor kjøper noen Toyota istedenfor Volvo? Er det utenkelig at en BMW eier vil kjøpe en KIA? Sosioraster gir oss svar på hvorfor vi som forbrukere har ulike kjøpssannsynligheter ovenfor samme merkevare og hvordan vi prefererer i ulike kjøpssituasjoner. Denne innsikten kan vi benytte i ulike settinger for å endre spisse, avdekke, løse og forsterke strategien til en merkevare digitalt.

Sosiologisk innsikt i Digital Strategi

Å forstå målgruppene/forbrukerne er først steg i riktig retningen for å levere produkter eller tjenester som kan skape lojale kunder. Som digital rådgiver gjennom 12 år har jeg deltatt i mange prosesser hvor Sosioraster har blitt brukt og opplevd den nytten denne innsikten gir når man løser oppgaver rettet mot ulike målgrupper. Hvordan er bedriften rustet for å møte kundene digitalt i dag? Hvilke muligheter eksisterer og hvordan må man jobbe for å kunne utnytte potensialet som ligger i mulighetene? Har vi gode nok ressurser, hva vil kreves for å gjennomføre strategien og hvor mye vil det koste? Alle disse spørsmålene er en forutsetning for kunne gjennom føre og planlegge en god digital strategi.

Justering mot økt effekt

I markedsføring og salg fokuserer man på å bruke tildelt budsjett på en mest mulig kostnadseffektiv måte og fordele midlene slik at man treffer effektivt med kommunikasjonen i de periodene kundene er i kjøpsmodus. Man velger den strategien som estimert gir best effekt med tanke på forbrukernes kjøpssannsynlighet, markedet og hvordan organisasjonen er skrudd sammen.

Strategi, innovasjon, servicedesign og kommunikasjon er avhengig av å trekke i samme retning med logiske slutninger for at kundene skal oppleve merkevaren som en helhetlig i et digitalt perspektiv. Hvordan forbrukerne tenker på din merkevare har en klar sammenheng med hvordan de vil benytte ulike digitale stier for å finne dine produkter eller tjenester, da er det viktig at riktig strategi gir målgruppene muligheten til å finne, søke etter og velge dine produkter eller tjenester.

Knekke koden i kommunikasjonen

En strategiprosess med hovedfokus på å identifisere de verdiene som målgruppen forbinder med ditt merkevarenavn er et godt utgangspunkt for å knekke koden slik at det er en klar link i all kommunikasjon mot målgruppene med de verdiene som er riktig for din bedrift eller produktene dere selger.  Med riktig innsikt og strategi vil man ha et kompass som kan brukes på tvers av plattformene bedriften benytter og som over tid kan vise om man navigerer riktig.

Ønsker du en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg er det bare å ta kontakt.

Her finner du mer informasjon om Sosioraster og BTF Innsikt.