Norske virksomheter på Facebook

Jørgen Helland

Norske virksomheter på Facebook

Digitale tjenester 10 kommentarer

Hvor mange norske virksomheter er på Facebook? Det er faktisk et spørsmål som det er veldig vanskelig å finne ut av og selv Facebook har problemer med å gi oss et tall. Spørsmålet illustrerer også godt det kunnskapshullet som det norske markedet befinner seg i. Hvordan næringslivet, organisasjoner og statlige institusjoner faktisk tilnærmer seg vårt dominante sosiale nettverk vet vi lite om. Derfor gjør vi denne undersøkelsen sammen med QuestBack.

Ildsjeltaktikk eller klar strategi?

De fleste rådgivere innen sosiale medier sier at virksomheter må ha en strategi bak det de gjør. Og jeg mener det er en riktig tilnærming. På den andre siden er etableringskostnaden for Facebook lave og det er enkelt å komme i gang for ildsjeler rundt om virksomhetene. Og det er faktisk veldig viktig å faktisk gjøre noe. Mange vil nok tro at det fører til satsinger på Facebook uten konkrete målsettinger, uten klare tanker om læring og uten bred forankring i organisasjonen. Jeg er faktisk ikke sikker på at det stemmer for jeg opplever at mange virksomheter har kommet veldig langt det siste året. Svaret vil vi få når tallene fra undersøkelsen blir klare.

Hvilken effekt opplever virksomhetene?

De siste to årene har det vært mye snakk om effekt av satsing i sosiale medier. Denne undersøkelsen skal avdekke om virksomhetene, og folkene som jobber med Facebook, opplever effekt uavhengig av definisjonen. Vi snakker altså både om rent forretningmessige konsekvenser av satsingen og om de mer menneskelige aspektene ved Facebook. Mange som tidligere jobbet i fagfelt med mye større avstand til kunder og andre interessenter, er nå plutselig helt i frontlinjen. Hvordan påvirker det dem og hvilken effekt opplever de av dette?

Jeg tror at mange synes det er motiverende og spennende å jobbe med Facebook, først og fremst på grunn av nærheten til folk. Det er faktisk også en viktig del i vurderingen om virksomheter skal fortsette med Facebook eller ikke siden Facebook kan være med å på å prege organisasjonskulturen.

Likes, organisering, ressursbruk etc.

Det er mange temaer som blir dekket av undersøkelsen, men slettes ikke alle. Vi er ikke så veldig interessert i hvor mange likes dere har (selv om det naturlig nok er et spørsmål om det) og heller ikke hvilke bransjer som ser ut til å satser mest penger eller får mest igjen. Vi ønsker rett og slett å skape mer kunnskap og innsikt for dere som allerede er på Facebook og nyansere bildet for dere som ikke er der.

Hva er inni det for meg?

Vi håper at så mange som mulig ønsker å bli med i undersøkelsen og bidra til økt forståelse for hvordan norske virksomheter forholder seg til Facebook. Alle som svarer på undersøkelsen vil bli invitert til presentasjonsseminaret (der førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder siden det er begrenset med plasser) og få tilsendt den skriftlige rapporten der noen av landets fremste eksperter kommenterer funnene.

Bruk 5 minutter på å svare på undersøkelsen på QuestBacks Facebookside.

 • Hei Jørgen!

  Flott initiativ. Et lite innspill: Morten Myrstad skriver på sin blogg at 50 prosent av norske storbedrifter nå er aktive innen SoMe:

  http://www.mmyrstad.no/2012/01/50-av-norske-storbedrifter-er-na-aktive-i-sosiale-medier/

  Lurer på hvordan undersøkelsen er lagt opp? Antar at dere har kontakt med de store arbeidsgiverforeningene, Bedriftsforbundet, staten, fylkeskommunene etc. etc.?

  Ellers kan undersøkelsen deres fort bli tynne greier… Uansett: Gleder meg til funnene.

 • Hei Hermann

  Nei, vi satser på at virksomhetene nås gjennom nettverket og ser verdien av å delta. Vi ønsker å lære mer om de som faktisk er der og ulike aspekter ved facebooklandskapet.

  Jeg skjønner ikke helt hva du mener når du sier at det kan bli «tynne greier». Mener du på antall virksomheter som deltar eller resultatene og anslysen som blir gjort i etterkant?

 • Med «tynne greier» mener jeg at verdien av en slik undersøkelse vil være begrenset når dere ikke sikrer representativ og størst mulig deltakelse.

  Ideen med å bruke nettverket deres, er selvfølgelig ok, men det spørs om dere dermed når alle de dere burde nå?

  Derfor mitt forslag om å involvere (bedrifts)organisasjoner. De bør jo også være interessert i å vite hvor mange av deres medlemmer som bruker SoMe – og hvordan. Vinn-vinn, altså.

  Ment som et konstruktivt innspill, Jørgen:-)

 • Ja, vi vil jo gjerne ha flest mulig virksomheter til å gjennomføre undersøkelsen. Vi har likevel tatt det valget om å ikke innvolvere organisasjonsnorge foreløpig. Undersøkelsen skal surre og gå en stund og hvis vi ser at vi ikke får med oss nok virksomheter, har vi muligheter til å endre i opplegget.

  I mellomtiden håper vi at de som deltar har lyst til å spre budskapet til flest mulig. Så langt har rundt 50 virksomheter gjennomført og det er faktisk ikke så ille med tanke på det begrensede trykket vi har hatt så langt.

 • Ok. Your choice. Når du skriver organisasjons-Norge, så tror jeg at vi prater litt forbi hverandre.

  Tenk deg f. eks. NHO, eller Bedriftsforbundet. Kan jo tenkes at de får lyst til å bidra med nettverket sitt (altså bedriftene) – «reklamere» for undersøkelsen i egne rekker? Tror faktisk at også de gjerne vil vite mer om hva bedrifter/konsern gjør i SoMe.

  Men for all del: det er dere som bestemmer hvordan dere vil gjøre det, Jørgen!

 • Med organisasjonsnorge så inkluderer jeg altså alle organisasjoner, på både blå, lilla og rød side. Upresis begrepsbruk. Beklager det.

  Du er likevel godt på vei til å overbevise meg om at vi burde gå grundigere til verks på «organisasjonsnorge», både de for bedrifter og de for arbeidstakere. Hvem bør vi kontakte, mener du?

 • Godt på vei? Så bra. Da får jeg prøve å overbevise deg 100 prosent..:-). Sender deg en mail, Jørgen.

 • Dette bør jo være mat for Kommunikasjonsforeningens facebookfeed, twitterfeed, nyhetsbrev eller magasin?

 • Hei dere, spennende debatt. Når og hvor blir undersøkelsen Norske virksomheter på Facebook publisert? Dere tok ned QB den 3. april, så da er det kanskje ikke så lenge til? 🙂

 • Pingback: God sommer fra Kjøkkenet! | Kjøkkenfesten()