FINN.no – Innovasjon i åpent landskap

Vegard Iglebæk

FINN.no – Innovasjon i åpent landskap

Digitale tjenester, Fra Halogen En kommentar

 

Bilde av en et par gamle skinnsko i en annonse på FINN.no.
Skjermdump fra FINN.no/Illustrasjon: Per Ervland

FINN.no flyttet produktutvikling og innovasjon ut av lukkede rom, og endret dermed organisasjonskulturen til å bli mer åpen og inkluderende.

Torsdag 15. mars arrangerer vi frokostseminar med Eyvind Larre, som er leder for FINNs Innovasjonslab. Vi ønsket å løfte fram en virksomhet som har lykkes med organisasjons- og kulturutvikling der digitale virkemidler har spilt en sentral rolle. Og det har FINN.no. Men hvordan har de klart det?

Frie medarbeidere bidrar mer

I 2007 lanserte FINN.no innovasjonsportalen FINNopp for sine medarbeidere. Det var flere årsaker til initiativet:

  • Ønske om å trekke bedre veksel på medarbeideres skapervilje og synliggjøre interne talenter
  • Flytte produktutvikling ut av lukkede rom og inn i åpent kontorlandskap
  • Styrke organisasjonskulturen gjennom mer åpen og involverende atferd

Virksomheten hadde vokst raskt siden etableringen rundt årtusenskiftet. Det var derfor krevende å fange opp den kreative og kommersielle entusiasmen som rørte seg i organisasjonen. Det var mye armer og bein. Svaret ble å bygge en digital portal der produktutviklingen ble transparent, der idéutvekslingen kunne trigge medarbeidersparring og der forretningsideer fikk stige til værs (eller synke til bunns) alt etter hvordan kollektivet betraktet potensialet i ideen.

FINN.nos ambisjon var å slippe folk fri og støtte frigjøringsprosessen med enkel og god teknologi. Det fungerte. Flere lønnsomme nettjenester har sett dagens lys som følge av initiativet: penger.no og FINNoppdrag er to eksempler. Nylig åpnet også FINN sandbox, til dels en videreføring av innovasjonsportalen.

Frigjør forretningsutviklingen

Det kan kreve modige ledere å gi medarbeidere fritt spillerom i digitale sfærer. I dag kan dette låte selvsagt. Det var det ikke i 2007.

FINN.no lyktes med flere grep:

  • Forandring fryder: De innså at det daværende oppsettet for forretningsutvikling var suboptimalt. Derfor endret de sin arbeidsmåte. Ikke minst mistet enkeltpersoner både makt og innflytelse
  • Launch and learn: De innså nødvendigheten av å teste løsningen litt etter litt. Det ga mye nyttig feedback for å skru og tilpasse løsningen
  • Feedback frigjør: FINN.no visste ikke nødvendigvis om initiativet ville lykkes. Men de ga kred og honnør til folk som bidro og medarbeidere spilte hverandre gode. Det trigget motivasjon og bidragsvilje

Hva kan vi lære av FINN.no?

Det skal jeg skrive om etter at frokostseminaret vårt har funnet sted. Inntil da kan du sjekke ut et eksempel på at FINN.no er dønn seriøse (de omsatte tross alt for en snau milliard i 2010), samtidig som de tør å være lekne.

Se forsmak på hvordan FINN.no vil arte seg på iPad ved lansering i april 2012:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WUbbnRx8lqA#
!