Digital strategi sluker sosiale medier

Jørgen Helland

Digital strategi sluker sosiale medier

Digitale tjenester 16 kommentarer

Digital strategi Sosiale medier har gjort at det er enklere for bedrifter å etablere digitale tiltak enn noen gang tidligere. Det fører mye moro med seg, men det fører også til at noen stryker i de andre digitalfagene og feiler på elementære kontaktflater. Grunnen er at mange bedrifter ikke tenker helhetlig på digitale flater. Løsningen er digital strategi.

Digital strategi er…

… hvordan virksomheter skal bruke digitale flater for å nå målsettinger

En digital strategi skal altså beskrive hvordan nettsider, facebooksider, mobile løsninger, intranett, kundeweb, blogger, twitterkontoer og så videre skal brukes til at bedriften (ja, jeg forholder meg til bedriften for å gjøre det litt lettere for meg selv) skal maksimere sin profitt. Til syvende og sist er det det vi snakker om.

For å kunne beskrive den digitale strategien er det fundamentalt å se digitale flater i relevant kontekst. Og det innebærer at strategien må inkludere refleksjoner rundt off-line tiltak. Altfor mange bedrifters silotankegang forhindrer dem i å tenke helhetlig i forhold til kundeflater. Men det får bli et annet innlegg…

Digital strategi uten mål er uten mening

Kommunikatører bør alltid ha et klart forhold til hvordan de bidrar på bunnlinja. Våre mål må være å bidra til bedriftens suksess.

Men selv om alle digitale tiltak i utgangspunktet kommuniserer til publikum, er ikke alle tiltak drevet av kommunikasjonsfolk. Tenk bare på kundeweb´er, kundeservice og andre viktige prosesser som kommuniserer mye, men som ofte er håndtert av helt andre avdelinger. Digital strategi bør omfatte også disse. Det er to overliggende, strategiske målsettinger bedriftene hele tiden streber etter å nå:

      – å øke inntektene

eller…

      – å redusere kostnadene

Den digitale strategien skal i realiteten, om enn ikke 100% eksplisitt, si noe om hvordan digitale flater skal bidra til å selge mer eller spare bedriften for utgifter.

Merkevarebygging og KTI = strategiske virkemidler

Sjokkerende nok dreier mange av tingene bedrifter gjør på nett likevel ikke om å selge mer eller spare på service- eller markedskostnader (for å nevne noen kostnader som kan spares inn ved riktig bruk av digitale flater).

Jeg velger å kalle dem strategiske virkemidler da det er bedrifter driver med for å øke inntekter eller å redusere kostnader. Dette betyr på ingen måte at merkevarebygging, forbedring av kundetilfredshet og andre ting vi bruker mye tid og penger på er mindre viktige. Men de må ses i lys av bedriftens overliggende suksess.

Her er et eksempel på hvordan strategiske målsettinger kan henge sammen med taktiske virkemidler. For enkelthets skyld har jeg tatt for meg et eksempel der bedriften har kommet fram til at et strategisk virkemiddel de ønsker å benytte seg av er å øke kundetilfredsheten:
Digital strategi og taktiske virkemidler

Modellen er ment å illustrere at digitale flater kan brukes til å forbedre strategiske virkemidler og via dem nå strategiske målsettinger. Det er også viktig å se sosiale medier i en digital kontekst der de spiller på lag med andre flater. Noen av de taktiske virkemidlene faller inn under nettsted, noen under sosiale medier og noen finnes på analyse og overvåking. Dette kan fungere som en del av en digital strategi.

Bisnisskogen er full av digitaltrær

For meg ser det ut som om den faglige diskusjonen, kanskje spesielt innen digital- og kommunikasjonsbransjens aller mest debattinnstilte meninghet, oss SoMe-entusiaster, har en tendens til å lulle seg inn i altfor spesifikke diskusjoner om nettverk, regler, hvordan man skal måle og hvorfor Google+ er fantastisk eller forferdelig. Det er så inderlig mange muligheter, så enormt mye halvtygd kunnskap. Og i stedet for å faktisk se helheten i den digitale kundeopplevelsen (skogen) ser vi bare mulighetene og bruddstykkene av innsikt (trærne).

Nå er det på tide å snakke bisniss!

Heldigvis begynner fagmiljøet nå sette sosiale medier i en større kontekst. Jeg synes at de siste innleggene til sosiale helter som Ingeborg Volan (som tydelig illustrerer dreiningen mot digital) og Hans-Petter Nygård-Hansen (som slår et passende slag for mer kommersiell tilnærming til sosiale medier) gir en tydelig indikator på hvor fagmiljøet står i dag.

En annen god arena for faglig påfyll i strategiboksen blir årets re:think-konferanse som avholdes neste uke. Programmet er fokusert på måloppnåelse i digitale og sosiale medier. Jeg gleder meg!

Edit: Andre relevante lenker
MarkUps glimrende innlegg om digital strategi

Geir Stenes flotte innlegg om digital strategi