Skap hjertebank for intranettet

Vegard Iglebæk

Skap hjertebank for intranettet

Digitale tjenester, Tjenestedesign 4 kommentarer
Bilde av grønt gress med et hvitt hjerte i øverste høyre hjørne.
Gjengitt under Creative Commons-lisens fra Flickr. Fotograf: CarbonNYC.

Det er flere måter å skape engasjement og eierskap til intranettet i din organisasjon. Intranett bør leve opp til følgende tre krav:

  1. Relevant for daglig oppgaveløsning
  2. Skal bidra til at folk føler seg bra
  3. Analog tillit forut for digital, sosial atferd

La meg ta punktene hver for seg:

1. Relevant for daglig oppgaveløsning

Denne våren har jeg gjort et oppdrag for en virksomhet med et par tusen medarbeidere, som opererer i Norge og Europa. Selskapet ønsket at et framtidig intranett skulle oppleves som relevant for daglig oppgaveløsning for den enkelte medarbeider. Sammen med kunden gjennomførte vi en rekke brukerintervjuer, samt besøkte et par av enhetene utenfor Oslo og Norge.

Vi var spesielt på jakt etter å identifisere hvilke arbeidsprosesser og miljøer som var avgjørende for verdiskapingen i selskapet. Håpet var å finne et case der gode, digitale løsninger kunne spille medarbeiderne enda bedre.

I løpet av prosjektet snakket vi blant annet med et miljø som er avgjørende for å generere selskapets inntekter. I løpet av samtalen med disse folkene viste det seg at de hadde snekret sitt eget «mini-intranett» for å få hverdagen til å henge sammen. Fantastisk! Slike initiativ er drømmescenarier for enhver som skal innføre ny teknologi. Endringer møter nemlig gjerne motstand. Her hadde vi derimot identifisert en motivert gruppe medarbeidere for å teste ut elementer i et framtidig intranett.

Intranettet må nemlig tilføre verdi for medarbeiderne i hverdagen.

2. Intranettet skal bidra til at folk føler seg bra

Virksomheter består av folk. Et grunnleggende trekk ved folk er at vi ønsker å bli oppfattet som ålreite og at vi bidrar til at hjulene går rundt.

Et intranett skal støtte opp om dette. Jeg mistenker derimot at en del intranett-redaktører overser alt gullet som finnes blant medarbeidere. Jeg har ennå til gode å se at virksomheter evner å trekke god veksel på menigmann på intranettet. I stedet bruker kommunikasjonsavdelinger mye tid på å få ledere til å ta plass på intranettet.

Hvorfor ikke heller vie mer plass til nerdesjiktet eller la folk som brenner for sine fagfelt ta mer plass på intranettet? Eller enda bedre: Gjør de i stand til å lage noe sammen som både skaper stolthet internt og kommer kunden til gode. Dette har Intel, en amerikansk produsent av mikroprosesser, nylig initiert. Selskapet har nylig lansert et kollektivt redigert, digital magasin om hvordan teknologi påvirker folk og samfunn.

En slik innfallsvinkel kan være vel så interessant og effektfullt som å be en travel leder om å blogge.

3. Analog tillit forut for digital, sosial atferd

På Facebook kan vi selv velge våre venner. Men på jobb er det en annen dynamikk, for der har en ikke samme kontroll over relasjonene.

Et hovedpoeng med sosiale intranett er å forløse folks motivasjon for sparre hverandre gode, dele innsikt og erfaringer med hverandre slik at jobben kan utføres bedre, raskere og med større arbeidsglede.

Tillit er avgjørende for å lykkes med dette. Utfordringen er derimot at vi ikke nødvendigvis er så gode til å dele på jobb. Jeg har selv kjent på frykten for at en kollega skal synes det jeg gjør ikke holder mål.  Derfor er min erfaring at det kan lønne seg å lage arenaer for å trimme tillits- og delingsmusklene hos folk.

Tre virksomheter som har tatt grep:

  • Dell produserer pc-er og ønsket noen år tilbake å gjøre kundeservice-funksjonen mer proaktiv overfor kunder. Derfor etablerte de flere team som opererte i sosiale medier for å bidra til god dialog med kundene online.  Etter en stund hadde teamene gjort seg noen erfaringer. Derfor kom mer enn 200 medarbeidere sammen for en dags deling av erfaringer som de hadde lært noe av.
  • Schibsted-konsernet redesignet sin årlige lederkonferanse for noen år siden til å handle mindre om toppledelsen og mer om hvordan kompetente folk i virksomheten har håndtert krevende situasjoner i hverdagen.

Jeg skal snakke blant annet om disse tingene på Intralife 2012 og Kompetansedagene torsdag 24. mai 2012. Se Intralife-slidene på Slideshare.