Trenger man en visjon?

Jørgen Dalen

Trenger man en visjon?

Fra Halogen Ingen kommentarer

Det er få ting som kan virke så splittende som forsøk på å lage en samlende visjon. Reaksjonene kan svinge fra vill begeistring via rynkede panner til direkte hoderisting. Skal du lykkes med prosjektet ditt må du lage en VIsjon – altså få med deg alle på laget.

En visjon beskrives som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand: null trafikkulykker, full likestilling. Hensikten er ofte todelt – dels å inspirere til innsats, dels å få folk til å trekke i samme retning. Utfordringen oppstår når visjonen skal kommuniseres. Trår man feil her kan man fort splitte istedet for å samle. Her er noen typiske reaksjoner du kan få:

De troende

De troende er ikke bare overbevist om at visjonen er mulig.  De vil ofte hevde at selve ordlyden og fremførelsen  i seg selv kan få den til å gå i oppfyllelse. Det de ofte glemmer er at andre ikke er like sterk i troen som dem selv.

De negative

Hvis personer i utgangspunktet er negativ til et prosjekt vil det ikke hjelpe å presentere en visjon. De negative vil ofte reagere på formen visjonen blir presentert i. Blir det for glossy kan de bare bli enda mer negative.

Realistene

En realist tror ikke på nirvana. Et prosjekt vil alltid adressere motstridende behov, og en løsning vil alltid være en tautrekking mellom ulike behov – og derfor aldri bli «perfekt». Realistene vil derfor ikke være så opptatt av visjonen, men mene at godt prioriterte delmål er viktigere.

Hvordan få med seg alle på lasset?

Uansett hvor fiffig du har formulert visjonen: får du ikke med deg alle de tre overnevnte gruppene er du like langt. Her er noen virkemidler som kan treffe alle gruppene:

  • La en eller flere ildsjeler målbære visjonen. «Se hva Gunnar gjør». Ingenting overbeviser som «walk the walk», og ofte er imitasjon den mest effektive formen for læring.
  • Formuler visjonen med utgangspunkt i tilhørernes ståsted –  en god visjon må ha gjenklang i daglige erfaringer. «Det skal være gøy å gå på jobb» er lettere å kjenne på kroppen enn «Global excellence».
  • Suppler alltid visjonen med gode effektmål. Det vil berolige både realistene og de negative.

Følg meg på Twitter: @JorgenDalen