Twittersjefer tør

Vegard Iglebæk

Twittersjefer tør

Digitale tjenester 5 kommentarer

Spiller det noen rolle hvorvidt ledere bruker sosiale medier i sin ledergjerning? Tja, skriver Eva Grinde i Twittersjefene (Dagens Næringsliv 19. november 2012). Jeg mener derimot det er avgjørende at ledere forstår dynamikken og potensialet sosiale medier representerer for virksomhetene de styrer. Det kommenterte jeg i Twittersjefer tør (Dagens Næringsliv 26. november) som et svar til Grinde.

Det spiller ikke nødvendigvis noen forretningsmessig rolle til eller fra hvorvidt sjefen twitrer eller ei. Derimot mener jeg det er avgjørende at ledere på lik linje med andre medarbeidere tar innover seg at sosiale medier representerer et skifte i folks hverdag. Hans-Petter Nygård-Hansen ramser for eksempel noen av endringene som preger folks hverdag i bloggposten Ledere og sosiale medier – forskjell på å forstå og utføre. Listen hans gir en fornemmelse av teknologi-endringene som er blitt hverdag for oss.

Flere virksomheter tar i bruk sosial teknologi

Nettets logikk bidrar derimot med enormt potensial for å styrke involverende lederstil, organisatorisk transparens og å stimulere til medarbeiderengasjement. Dette er aspekter som enkelte virksomheter heldigvis begynner å ta innover seg.

Men er du en av de som klør deg i hodet og lurer på hva som skal til for å forløse sosial teknologi sitt potensial for din virksomhet? Lurer du på hvordan teknologien kan bidra til forretningsutvikling, ledelse, involvering av medarbeidere, problemløsning, og liknende? I så fall anbefaler jeg å lese The Key to Social Media Success in Organizations på nettsidene til MIT Sloan Management Review.

Der finner du historien om hvordan Tupperware Norden sin toppsjef Stein Ove Fenne styrket forretningsresultatene, reduserte turnover og økte medarbeiderengasjementet. Hans resultater står i skarp kontrast til et annet selskap forskerne fulgte som også tok i bruk sosial teknologi, men som dessverre mislyktes med satsingen.

Tupperware vs. teknologiselskap

MIT-forskerne sammenliknet innføringen av sosial teknologi i to organisasjoner: Tupperware Norden og et teknologiselskap. Mens introduksjonen i Tupperware var vellykket, ble det svært nedslående resultater i teknologiselskapet. En av grunnene til dette skyldtes at Tuppeware-ansatte oppfattet Fenne sin atferd som konsistent, troverdig og autentisk, både online og offline. I teknologiselskapet var dette ikke tilfellet. Tvert i mot stolte ikke medarbeiderne på at lederne mente det de ytret i interne, digitale kanaler når det sjelden stemte overens med hvordan de opplevde ledernes atferd ansikt til ansikt.

Byggeklosser for helhetlig, digital lederstil

Forskerne lanserte fire stikkord for å beskrive hvorfor ledere som Fenne lykkes med å bruke sosiale medier slik at de støtter forretningskritiske mål:

  • Autentisitet: Medarbeidere opplever at virksomheten framstår som ærlig og transparent
  • Stolthet: Individuell innsats ses og verdsettes
  • Tilhørighet: Medarbeidere jobber mot samme mål og deler dermed et sterkt engasjementet for å støtte hverandre i å lykkes
  • Moro: Nye arbeidsformer, så som å spille hverandre gode i digitale flater, oppleves som morsomt og utviklende

Omgivelsene gjennomskuer dobbeltkommunikasjon. Det er slutt på den tiden da en kunne late som om når en er online. Det gjelder også for ledere.