Designtenking – hva, hvorfor og for hvem?

Lillian Olsen

Designtenking – hva, hvorfor og for hvem?

Tjenestedesign 4 kommentarer

Trenger vi enda et faglig begrep som er vanskelig å forklare og forholde seg til? Vi mener det og har som ambisjon å gjøre begrepet forståelig for alle, kanskje spesielt ikke-designere. Alex Osterwalder forsøker å forklare hva begrepet designtenking innebærer:

  1. Forstå brukerbehov og kontekst for å utfordre problemstillingen
  2. Divergere løsninger – idégenerering med mange løsningsforslag
  3. Eksperimentere, teste, feile og prøve på nytt – iterasjoner og prototyping

Onsdag 13 februar hadde Halogen og Hareide Design en førpremiere av dokumentarfilmen Design & Thinking for kunder, partnere og venner.

Mange av oss hadde store forventninger til filmen siden våre designhelter David Kelley (IDEO)  Tim Brown (også IDEO)  bidro sterkt. I tillegg deltar mange andre gode stemmer, som en av mine personlige favoritter Alex Osterwalder.

Så hva handlet filmen om og hva var høydepunktene?

Filmen var delt inn i hovedseksjoner der ulike temaer ble drøftet, kommentert og eksemplifisert. Personlig ville jeg fortrukket en noe mer fokusert behandling av ulike temaer enn denne litt amerikanske måten å dokumentere på, men for all del, hovedpoengene kom godt frem og gullkornene satt tett.

Noen inntrykk jeg sitter igjen med er at designtenking faktisk blir best kommunisert og kanskje tenkt av ikke-designere. Dette fordi ikke-designere kan være mer opptatt av å diskutere effekten av design og ikke designprosessen. Et annet hovedpoeng i filmen handler om designerens viktigste verktøy, nemlig kunsten å stille spørsmålet «hvorfor?». Gjentagende spørsmål om hvorfor vi gjør og tenker som vi gjør hjelper oss å vurdere om vi faktisk designer de riktige tingene fremfor å gjøre tingene riktig.

Videre ble det problematisert hvordan mange bedrifter ikke klarer å nyskape fordi de ser verden gjennom en linse av eksisterende forretningsmodeller og mangler evnen til å tenke helt nye løsninger. Skype vs. telekombransjen ble brukt som eksempel og det satt veldig godt. Det er et viktig poeng at designere kan bidra ikke bare i design av produkter og tjenester, men også i design av prosesser, operasjoner og forretningsmodeller.

Prøv og feil igjen

Hovedbudskapet jeg håper de fleste får med seg, er at designerens viktigste bidrag kan best realiseres gjennom en prosess med åpenhet, tidlig involvering, utforsking av mange ulike alternativer, kontinuerlig prototyping og testing. Vi må prøve og feile, prøve og feile igjen. Filmen gir gode eksempler på hvordan dette skjer i ulike sammenhenger.

For mer inspirasjon, se gjerne Jonathan Romms artikkel om tjenestedesign her på Kjøkkenfesten.

Se filmen på Cinemateket den 27 februar.

… eller på DogA den 28 februar

Tim Brown oppsummerte fint: «Design – it´s only the start of a conversation».

Vi anbefaler alle å se filmen!