Designtenking – hva, hvorfor og for hvem?

Lillian Olsen

Designtenking – hva, hvorfor og for hvem?

Tjenestedesign 4 kommentarer

Trenger vi enda et faglig begrep som er vanskelig å forklare og forholde seg til? Vi mener det og har som ambisjon å gjøre begrepet forståelig for alle, kanskje spesielt ikke-designere. Alex Osterwalder forsøker å forklare hva begrepet designtenking innebærer:

 1. Forstå brukerbehov og kontekst for å utfordre problemstillingen
 2. Divergere løsninger – idégenerering med mange løsningsforslag
 3. Eksperimentere, teste, feile og prøve på nytt – iterasjoner og prototyping

Onsdag 13 februar hadde Halogen og Hareide Design en førpremiere av dokumentarfilmen Design & Thinking for kunder, partnere og venner.

Mange av oss hadde store forventninger til filmen siden våre designhelter David Kelley (IDEO)  Tim Brown (også IDEO)  bidro sterkt. I tillegg deltar mange andre gode stemmer, som en av mine personlige favoritter Alex Osterwalder.

Så hva handlet filmen om og hva var høydepunktene?

Filmen var delt inn i hovedseksjoner der ulike temaer ble drøftet, kommentert og eksemplifisert. Personlig ville jeg fortrukket en noe mer fokusert behandling av ulike temaer enn denne litt amerikanske måten å dokumentere på, men for all del, hovedpoengene kom godt frem og gullkornene satt tett.

Noen inntrykk jeg sitter igjen med er at designtenking faktisk blir best kommunisert og kanskje tenkt av ikke-designere. Dette fordi ikke-designere kan være mer opptatt av å diskutere effekten av design og ikke designprosessen. Et annet hovedpoeng i filmen handler om designerens viktigste verktøy, nemlig kunsten å stille spørsmålet «hvorfor?». Gjentagende spørsmål om hvorfor vi gjør og tenker som vi gjør hjelper oss å vurdere om vi faktisk designer de riktige tingene fremfor å gjøre tingene riktig.

Videre ble det problematisert hvordan mange bedrifter ikke klarer å nyskape fordi de ser verden gjennom en linse av eksisterende forretningsmodeller og mangler evnen til å tenke helt nye løsninger. Skype vs. telekombransjen ble brukt som eksempel og det satt veldig godt. Det er et viktig poeng at designere kan bidra ikke bare i design av produkter og tjenester, men også i design av prosesser, operasjoner og forretningsmodeller.

Prøv og feil igjen

Hovedbudskapet jeg håper de fleste får med seg, er at designerens viktigste bidrag kan best realiseres gjennom en prosess med åpenhet, tidlig involvering, utforsking av mange ulike alternativer, kontinuerlig prototyping og testing. Vi må prøve og feile, prøve og feile igjen. Filmen gir gode eksempler på hvordan dette skjer i ulike sammenhenger.

For mer inspirasjon, se gjerne Jonathan Romms artikkel om tjenestedesign her på Kjøkkenfesten.

Se filmen på Cinemateket den 27 februar.

… eller på DogA den 28 februar

Tim Brown oppsummerte fint: «Design – it´s only the start of a conversation».

Vi anbefaler alle å se filmen!

 • Totalt skuffet filmen. Det er helt i orden å være forelsket i sine fag-helter. En annen ting er å lage en film om dem. Sistnevnte krever at en tør å sette grenser for seg selv. Det gjorde ikke filmregissøren.

  Når dette er sagt hadde filmen flere glitrende poenger.

  For eksempel liker jeg det som en av aktørene sa om at kunder som regel knuger på tvetydige (ambiguous) problemstillinger. De vet ikke nødvendigvis hvilke behov de har. De bare vet at det gjør vondt et sted. Designtenking kan bidra til å finne ut hva som gjør vondt og hvorfor det er slik. Den arbeidsmåten kan få det til å si poff i hodet på noen og enhver når en plutselig oppdager de bakenforliggende årsakene og kan tenke nytt om tiltak.

  Men designtenking er vel ikke alene om dette? Har ikke brukerorientert designmetodikk gjort mye av det samme lenge? Det samme gjelder også for folka som driver med kontinuerlig forbedring (LEAN). De leter etter rotårsakene.

  Er det slik at det som skiller designtenking fra andre arbeidsmåter er at den bruker eksperimentering og visualisering som sentrale verktøy?

 • Anjali

  Litt enig med deg Vegard at design tenking som begrep er ikke noe revolusjonerende nytt. mange av prinsippene kjenner jeg godt igjen fra LEAN som metodikk, som går ut nettopp på å finne årsaker til «waste», dele opp arbeidet i håndterbare biter, prototype tidlig, teste og endre scope og innhold, teste og implementere i mange iterasjoner. I min forståelse, det som design tenking legger vekt på i tillegg er «human−centered approach to problem solving»- å ta hensyn til brukere, deres følelser/psykologi, og behov.

 • Lasse pedersen

  I alt synes jeg filmens var bra!
  En ene tingen som jeg vil sette fingeren på er at det ble snakket for mye om design tenkning og -prosesser. Jeg savnet mer innblikk i designprosessene og diskusjon rundt det. Det ene innblikket de ga med prosesssen rundt å lage nye parkometere viste godt samspill og hvordan en prosess kan fungere.

  For meg fungerte det at filmen var ganske hoppende. Det var mange stemmer og vinklinger og jeg fikk anledning til å danne meg mitt inntrykk og gjøre mine refleksjoner. Connecting the dots på min måte, liksom…
  Det som ovverasket posistivt i etterkant var hvor ulike «take away» de jeg snakket med hadde. Noe som ga grunnlag for god prat mellom designere og ikke designere. Altså ikke et grep som i et Brennpunkt program som presenterer en forståelse av virkeligeheten som du blir utfordret til å være enig eller uenig i.

  En av poengen jeg satt igjen med er betydningen av mange disipliner for at designprosesser skal bli bra og at design tekning ikke er forbeholdt designere.

  En annet moment som er inspirerende, selv om det kanskje ikke er tilsiktet budskap, er å se hvordan grunder- og innovasjonskulturen i San Fransisco Bay Area/Silicon Valley også er viktig i designprosesser.

 • Jonathan Romm

  Terminologien ble beskrevet av Tim Brown fra IDEO design. Han skriver i sin artikkel for Harvard Business Review (Juni 2008 ) at det er en utbredt myte at gode innovative ideer popper opp ferdig utformet i geniale hjerner. Hans forskning og erfaring viser at gode ideer snarere er et resultat av hardt arbeid med brukersentrerte utforskningsprosesser fulgt opp av sykliske gjentakelser med prototyping, testing og justering. I tillegg karakteriseres designprosessen ved at den ikke er forhåndsdefinert med ensartede aktiviteter. Den kan best beskrives metaforisk, som en kontinuerlig bevegelse i et romlig system. ”Rommene” en designer behandler, det være seg intuitivt eller systematisk gjennom sin arbeids- og tankeprosess, markerer, ifølge Brown, forkjellige relaterte aktiviteter som sammen former et innovativt kontinuum. Han beskriver disse ”tankerommene” ved hjelp av følgende overskrifter: inspirasjon, idéutvikling og gjennomføring. Det er gjennom disse dimensjonene designdrevet innovasjon oppnås. Sprangene mellom disse rommene er ofte årsaken til at utenforstående ofte opplever designprosessen som både kaotisk og uvant. Brows blog kan ses her: http://designthinking.ideo.com/