Designtenking i sikkerhetskritiske miljøer

Fredrik Schønheyder

Designtenking i sikkerhetskritiske miljøer

Tjenestedesign 4 kommentarer

Ny teknologi er spennende for oss som er teknofrelst. Vi lar oss blende av  alle tenkelige og utenkelige måter å løse problemer på. Men i et prosjekt, vet vi alltid hva problemet egentlig er? Og er ny og spennende teknologi alltid svaret?

Se for deg en bil med kun én touch-skjerm der du har tilgang til alle funksjonene til bilen på en flate. Her kan du svinge, øke farten, bremse, gire etc. Det kunne helt sikkert sett heftig ut og det er teknisk gjennomførbart. Men hadde du følt deg trygg på motorveien eller over humpene utenfor barnehagen? Hva om din passasjer plutselig trykker på skjermen for å justere radioen eller åpne vinduet?

Dette er satt på spissen. Men det kan være en konsekvens hvis vi lar teknologien og ikke menneskene være retningsgivende i løsninger vi omgir oss med.

Se for deg det samme scenarioet i sikkerhetskritiske miljøer som offshoreinstallasjoner, fly eller kontrollrom på kjernekraftverk. Å la teknologien være førende i disse miljøene er minst like hodeløst. Dessverre er dette nærmere virkeligheten enn vi tror.

mannmedkontroll

Better safe than sorry

Daglig  forekommer det uhell og ulykker i disse miljøene. Mye av dette skyldes faktorer som kompliserte regelverk, krevende omgivelser og kontrollsystemer som er utfordrende i bruk. I de fleste av disse tilfellene kreves det to eller flere operatører for å kunne håndtere alle arbeidsoppgavene. Designet av disse systemene er som regel diktert av teknologi, ikke menneskene som bruker dem.

Så hvordan kan man oppnå brukersentrert utvikling, hindre ulykker og trygge arbeidet for både mennesker, system og produksjon? Det var ett av temane på CSCW konferansen i San Antonio, Texas i februar.

På seminaret kom organisasjoner, universiteter og bedrifter fra hele verden for å presentere sine erfaringer med brukerinvolvering og samarbeid innenfor sikkerhetskritiske miljøer.

Presentasjonene omhandlet alt fra situasjonsforståelse under jordskred i boligområder i Rio Brasil, fjernstøtte med agumented reality nede i gruver i Australia til produksjon og arbeidsmetoder i Boeing og offshore arbeidsmiljø med video-speiling av kontrollrom.

Halogen presenterte hvordan vi sammen med Kongsberg Maritime jobber med innsikt, brukerinvolvering, brukers mentale modell og designtenking i våre prosjekter. Som case viste vi prosessen og resultatet av  Brann- og Gasssystemet til offshore fartøy og installasjoner.

Investér i brukerne

Til tross for mange spennende og beundringsverdige resultater ble det raskt tydelig at vi alle hadde noen felles smerteområder.

Våre erfaringer tilsa at store og prestisjetunge prosjekter nesten alltid tar utgangspunkt i teknologi og regelverk. I disse to fellesnevnerne ligger det dessverre en godt gjemt fokus på egen juridisk ryggdekning, fremfor menneskene som sitter i midten av oppgavene som skal styres og forvaltes.

En annen felles erfaring fra deltakerne på seminaret er signalene fra industri og de som lager lovverket. De oppfatter innsikt og brukersentrering som for tidkrevende og dyrt til å gjennomføre. Noe som er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at gode brukerstudier og designprosesser kan være tidkrevende og dermed kreve mer resurser. Men på lang sikt vil dette tjene seg inn med spart sykefravær, lavere kostnader knyttet til materiell, samt raskere og tryggere operasjoner osv. Et sitat som oppsummerer dette er:

if you think safety is expensive, try having an accident

Hva er egentlig problemet?

Bevisstgjøring av behovet for brukersentrerte prosesser og metoder er helt avgjørende i utviklingen av nye systemer og løsninger. Om det er innlogging på NAV eller styring av et kjernekraftverk er egentlig irrelevant. Vi må uansett forstå brukerens forutsetninger og kontekst.

Som et resultat av seminaret i San Antonio skal det produseres og samles materiell som beviser operasjonell gevinst og argumenterer for brukerinvolvering og designtenking i store systemer og infrastrukturer. Dette materiellet skal brukes inn mot beslutningstakere, på seminarer og i fagtidsskrifter.

Så neste gang en kunde kommer drassende med nyinnkjøpt og heftig teknologi, bør du spørre hvordan dette løser kundens problem. Kanskje bør han til og med observere brukerne først?