Takk for festen!

Jørgen Helland

Takk for festen!

Fra Halogen 9 kommentarer

Etter 5 herlige år i Halogen, 3,5 år med Kjøkkenfesten, 281 blogginnlegg og 2179 kommentarer er mine dager som primus motor for dette kjøkkenkalaset over. Jeg har sluttet i Halogen og begynt i Brandlab. Jeg er ikke redaktør for denne bloggen lenger. Det er trist. Heldigvis ligger nå ansvaret i de kyndige nevene til Kristian Singstad Pålshaugen, den som har vært lengst i Halogen. Noen av de få fordelene med situasjonen er at nå får jeg være leser og debattdeltaker. Jeg forlater altså ikke kjøkkenet, jeg er bare ikke lengre den som geleider folk til kjøleskapet, finner rene glass eller tryller fram nattapas fra sist helgs tacorester.

Det er vanskelig å ikke henge litt med leppa i et innlegg som dette. Jeg har lagt mye arbeid og sjel i denne bloggen i over tre år.  Kollegaer, kommentatorer og lesere har gitt meg uendelig mye tilbake i form av inspirasjon, kunnskap og gode diskusjoner. I stedet for å sippe meg ned i nostalgisumpa, skal jeg renske strupen og fortelle om hvordan jeg har jobbet med bloggen denne tiden.

Høye ambisjon – gode resultater

Min ambisjonen for Kjøkkenfesten var at den skulle være den udiskutabelt beste firma- og fagbloggen i kongeriket. Vi skulle ta aktivt del i fagmiljøene, initiere viktige debatter og oppriktig delta i andres. Vi skulle dele kunnskap, skape kunnskap og lære masse. Og hele tiden skulle vi framheve Halogen som et relevant og spenstig fagmiljø og arbeidsgiver.

Jeg mener at vi ikke har vært så langt unna. Jeg sliter i det minste med å se noen som har vært klart bedre. Vi har ikke vært de som har publisert hyppigst, men vi har holdt høy kvalitet, enten det har vært nytteinnlegg eller debattinnlegg. Dette skriver jeg altså med så mye objektivitet og selvkritikk jeg klarer å mønstre;-)

Resultater:

  • Vi har hatt gode besøkstall – faktisk opp mot trafikken til nettstedet vårt
  • Bloggen har vært sentral i rekrutteringsprosesser – vi har til og med rekruttert uten annen annonsering enn blogginnlegg
  • Innlegg leses av kunder – det vet vi fra kundeundersøkelser
  • Den har gitt mye synlighet og faglig anerkjennelse – diverse eksterne undersøkelser og anerkjennelser viser det
  • Vi har hatt et jevnt tilsig av leads generert fra bloggen – og vi leses i sammenheng med tilbudsprosesser

Viktigst av alt er likevel at folka bak blogginnleggene har tatt aktivt del i den norske fagdebatten. Jeg liker å tro at det har bidratt til å utvikle dem som fagfolk og Halogen som kompetansemiljø.

Faglig engasjement -> blogginnlegg

Noen utfordringer har det jo vært og en av dem har vært å få nok innhold. Kjøkkenfesten er jo basert på Halogens ansattes engasjement. Og et brennende faglig engasjement har ikke alltid resultert i en jevn strøm med blogginnlegg. Det har ført til en litt skjev vekting av innlegg til fordel for innlegg om sosiale medier. Det er fordi det har vært det som har vært lettest å skrive om og ofte det som ser ut til å funket best i et trafikk- og kommentarperspektiv. I dette ligger det også kritikk til meg og mine kollegaer: Kjøkkenfesten har vært en ypperlig kanal for å fremheve ulike områder og det har vi ikke dratt full nytte av.

En annen utfordring har vært å sikre en viss konsistens, både i innhold og form. For å gjøre det har jeg har brukt vår egenutviklede taktikkmatrise. Jeg har kranglet, oppmuntret, pisket og lokket innleggsforfattere til å følge det overliggende prinsippet om leserorientering. Og jeg har lagt ned veto mot selvskryt eller innlegg skrevet i en tørr objektiv tone. På Kjøkkenfesten har du dermed ikke funnet mange selvskrytende innlegg, til og med skryteinnlegg som er fordekt som nytte- eller debattinnlegg har vi klart å begrense til et absolutt minimum. I så måte er kanskje dette det mest navlebeskuende innlegget som vi har publisert.

Dere har heller ikke fått pressemeldinginnlegg, bilder fra (kjøkken)festene våre, av prosjektene våre, av oss eller noe som helst om hvilken musikk vi liker. Vi har gjerne brukt oss selv som eksempler, men det har ikke handlet om oss. Og det har vært helt tilsiktet.

Fest på kjøkkenet

Alle som har kommentert på bloggen har blitt invitert til Kjøkkenfestens bursdagsfeiringer og for meg står disse festene som fyrhus i denne korte blogghistorien. Vi har delt ut en haug med priser i ulike kategorier. I fjor utvidet vi med karmaprisene der noen lesere og støttespillere rettet et velfortjent lys på mennesker og organisasjoner som har fortjent det. Vi har gitt ut priser til kommentatorer og bloggere på kjøkkenet og som juryformann (og nesten det eneste jurymedlemmet) må jeg si at det har vært en glede å en gang i året måtte gå gjennom ALT som er skrevet av bloggere og kommentatorer.

Jeg vil takke til alle dere som har lest, kommentert, delt og inspirert. Og til dere som har kommet til halvfaglig priskos på bursdagsfeiringene.

Takk til mine fantastiske kollegaer i Halogen.